Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Norge. Foto: Flickr, Stortinget, Morten Brakestad.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den norske avdelingen av WWF Verdens naturfond har i dag kommentert saken der WWF-finansierte viltvoktere beskyldes for grove forbrytelser og brudd på menneskerettighetene i flere land i Afrika og Asia.

Vil komme til bunns i saken

– WWF synes det er forferdelig vondt å lese historiene som fremkommer av Buzzfeed-saken, og vi tar anklagene svært alvorlig. WWF International har allerede bedt om en uavhengig granskning av anklagene som skal gjennomføres av eksterne spesialister på menneskerettigheter. Det vil ta noen måneder før resultatet av granskningen foreligger, da den vil omfatte flere land i to verdensdeler. Vi anser det som et helt nødvendig tiltak for å komme til bunns i saken, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i Norge i en pressemelding.

– Ingen norske midler har gått til de omtalte prosjektene

– WWF i Norge gjennomgår nå alle prosjektene i utlandet som vi bidrar til. Etter en ny gjennomgang i dag er vi trygge på at ingen norske midler har gått til de omtalte prosjektene i de nevnte landene, sier Solhjell.

WWF understreker at de har tydelige policyer på plass som skal ivareta lokalbefolkningens rettigheter i alt naturvernarbeid som utføres av dem, og viser til tilhørende varslingsrutiner for både ansatte og eksterne.

– Vi vil gjøre en grundig gjennomgang av alle disse på nytt for å sikre oss at de fungerer som ønsket. I tillegg til dette har WWF i Norge lenge hatt en politikk om ikke å bruke våre midler på væpnede vakter i arbeidet mot krypskyting. Dette står fast, sier Solhjell.


- Annonse -