Buken til seien var full av pellets

Monica Snyen Restad og mannen fisker ofte både fra land og båt i fjorden Langenuen rett sør for Bergen, men når de begynte å sløye det som først så ut som en strålende fangst fikk de en overraskelse som resulterte i et glødende Facebook-innlegg.

Monica Snyen Restad var fornøyd med fangsten, men det var før den ble sløyd. (Foto: Privat)

-Kjære Lerøy og andre som driver med oppdrettsfisk i sjøen, kan dere forklare hvorfor seien vi har fått ved Bårdsund i Langenuen var FULL i pellets?!

Og hvorfor seien jeg sløyet har buken stapp full i lever?

Altså bra med lever men det kan aldri være bra at HELE buken er stappet med lever?

Men verst er pelletsen!! Dere påstår at dere ikke overforer oppdrettsfisken?

Dette området av kysten har en av de tetteste forekomstene av oppdrettsanlegg, men Restad sier fangsten ble tatt et godt stykke fra oppdrettsanlegget ved Hillesvik på Tysnes, og forstår ikke hvordan fisk så langt unna kan være så full av ufordøyd pellets.

Storseien på fem kilo som mannen hennes fikk var sprekkfull, og helt klart overforet. Dette kan ikke være bra for det som lever naturlig i sjøen, skriver hun. I meldingen krever hun et skikkelig og ærlig svar: 

«Ikke sånn løgn og politikk-svada som blir servert, for det får vi jaggu nok av», skriver den bekymrede fiskeren.

Illustrasjonsfoto, merder i Hordaland – ikke tilknyttet saken (Foto: framepool.com)

Vanskelig å si hvor fóret kommer fra – ikke farlig å spise

Naturpress henvendte seg til Lerøy for å få svar på spørsmålene hennes, og samfunnskontakt Krister Hoaas svarer på e-post:

– I Langenuen og området rundt Reksteren ligger det havbrukslokaliteter fra flere ulike selskap. Vi kan derfor ikke vite om dette kommer fra våre anlegg eller fra andre. Uavhengig av det, har vi igangsatt en gjennomgang av fôringen vår for å se om det er noe vi kan gjøre enda bedre.

 På spørsmål om foringslekkasje generelt er et problem fortsetter han:

– Fôrsvinn er ressurser på avveie og selvfølgelig ikke noe vi ønsker. Derfor har vi over tid investert mye i tiltak for å redusere svinn. Dette inkluderer kontinuerlig kameraovervåking og sentralisert fôring i tilvekstsentre for å optimalisere fôringen.  Som sagt kan vi ikke si noe om dette fôret kommer fra et av våre anlegg, – men vi har vesentlig mindre svinn nå enn tidligere. 

Fiskeplassen ligger i et område ved Bergen der oppdrettsanleggene står tett (GoogleMaps)

Til lokalavisen sier hobbyfisker Restad at hun ikke engang ville brukt fisken til kattemat, men her vil Lerøy berolige henne.  

– Vi forstår at det reageres når fisk er så full av pellets som disse bildene viser, men det er altså ikke noe farlig å forsyne seg av denne fisken, skriver Krister Hoaas.

Han viser til et forskningsprosjekt fra blant annet NINA, NOFIMA, Havforskningsinstiuttet publisert i 2017 hvor de konkluderte med små og ikke avgjørende forskjeller for bearbeiding og konsum av fisk som har spist laksefôr og annen villfisk. Forskerne fant heller ikke vesentlige negative effekter på kvaliteten hos egg eller yngel, i følge Hoaas. 

Seien var trinn og full av lever (Foto: Monica Snyen Restad)

Lukkede merder i åpen sjø er løsningen

Vi oppsøkte WWF Norge i havna i Arendal, og spurte rådgiver for bærekraftig sjømat og havmiljø, Julie Døvle Johansen, om hun kunne bringe klarhet i Monica Snyen Restads spørsmål etter den skremmende fangsten.

Marinbiolog Julie Døvle Johansen i WWF Norge (Foto: Terje Lind Bjørsvik)

– WWF Verdens naturfond mener dette viser hvor viktig det er å få kontroll på det som går ut av merdene. Det er viktig nå at oppdretterne forer riktig slik at man minimerer fôrspill. Det er endel teknologi som skal regulere dette per i dag, men det er tydelig at det er forbedringspotensialet her. I tillegg mener vi at problemet kan løses helt ved å ha lukkede merder i sjø. 

Om fisken er å anbefale som menneske- eller katteføde vil hun imidlertid ikke gå inn på, da det ligger utenfor hennes fagfelt.

Har vært kjent lenge

Allerede i 2009 ble det forsket på villfisk rundt merder i Finnmark, Trøndelag og Rogaland. Forskere fra NINA, SINTEF og Nofima fant da at et gjennomsnittlig oppdrettsanlegg tiltrekker seg rundt ti tonn fisk – i stor grad torsk og sei. Konklusjonene da var både positive og negative. Det var en miljøgevinst at villfisken spiste foret som ellers ville ha forurenset bunnen under merdene, og skadet faunaen lokalt. I tillegg fungerte det som fristeder for fisken, og det var en sannsynlighet for at det styrket fjordtorskbestanden.

Foret er imidlertid genetisk designet for å feite opp laks, og fettprosenten var betydelig

Sei som har spist oppdrettsfôr blir betydelig feitere enn sei som spiser naturlig. (Foto: Hiromichi Mitamura, NINA)
Sei som har spist oppdrettsfôr blir betydelig feitere enn sei som spiser naturlig. (Foto: Forskning.no / Hiromichi Mitamura, NINA)

høyere hos merdefisk enn annen villfisk. Yrkesfiskere uttalte også at kvaliteten var dårligere på denne fisken, uten at dette ble videre undersøkt. Dette ble imidlertid gjort i 2017, jfr uttalelsen fra Lerøy. En annen utfordring forskerne pekte på var er faren for spredning av sykdom.

Villfisken kan tilbakelegge store avstander på kort tid, og de trakk frem virussykdommen pancreas disease (PD) som en potensiell risiko. Den antas å smitte ved flytting av fisk og utstyr, men det har vært tilfeller der sykdom har oppstått uten at det har vært kontakt mellom oppdrettsanlegg.

Les også: http://naturpress.wpengine.com/2018/08/21/fotavtrykket-til-oppdrettsnaeringen-er-uakseptabelt/

Her er info fra WWF om foret til oppdrettsfisken og her er bransjens egen info.

Er oppdrettslaks dårlig mat? Spør en forsker.


 

 

- Annonse -

1 kommentar