Eksempel på en enhet for flytende solkraftproduksjon fra Ocean Sun. Foto: Ocean Sun.

Den flytende solparken vil få en maksimal kapasitet på 2 MW, og skal ligge på reservoaret til Banja vannkraftverk i Albania.

Banja-kraftverket ligger i Elbasan fylke, 65 km sørøst for hovedstaden Tirana.

Solparken vil bestå av fire flytende enheter på 0,5 MW hver, og har en samlet investeringskostnad for Statkraft på 2,3 millioner euro.

Avtalen er den første større kommersielle kontrakten for Ocean Suns teknologi for flytende solkraftverk. Ifølge Statkraft vil prosjektet bidra til å teste ut teknologien som er utviklet basert på kompetanse fra norsk solenergi og maritim industri.

– Å teste ut ny norsk teknologi for flytende solkraft passer godt med Statkrafts strategi om å vokse innen fornybar kraftproduksjon basert på vann, vind og sol. Om teknologien viser seg vellykket og konkurransedyktig ser vi for oss at flere flytende solparker kan bli bygget i andre markeder der Statkraft er til stede, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Statkraft Albania fikk i desember 2018 foreløpig tillatelse fra albanske myndigheter til å bygge en flytende solpark i Banja basert på en såkalt feed-in-tariff. Statkraft tar forbehold om endelige godkjenninger, men solparken er planlagt å stå ferdig i 2020.

Om Ocean Sun
Ocean Sun ble opprettet i 2016 for utvikling og kommersialisering av en ny oppfinnelse for flytende solenergi. Gjennom å plassere solmoduler på en flytende membran oppnås kostnadseffektiv løsning samt høy virkningsgrad gjennom direkte kjøling mot vann, opplyser selskapet. Systemet kan håndtere bølger og sterk vind. Ocean Sun ble grunnlagt av Børge Bjørneklett, Øyvind Rohn og Arnt Emil Ingulstad. Ocean Sun har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?