Direktør CAMS, Vincent-Henri Peuch. Foto: Naturpress.

BORDEAUX (Naturpress) Solcellepanelene på solkraftverket i Cestas utenfor Bordeaux i Frankrike dekker et areal på 250 HA, eller 2.500 mål.

Ingen andre solkraftverk i Europa er større enn det. For å gi et inntrykk av størrelsen, så er Ekebergsletta i Oslo på om lag 600 mål.

Naturpress var med blant en del europeiske presseaktører som nylig var invitert til å se anlegget utenfor Bordeaux. Samtidig ble journalistene introdusert for de EU-baserte forskningsinstitusjonene under Copernicus-paraplyen, som betjener bedrifter, offentlige etater og andre med værdata, atmosfæriske data og klimadata.

Litt mer sammenligningsgrunnlag for Cestas-anlegget: 2.500 da er noe mer enn det Norges tredje største gård, Ås / NMBU, legger beslag på av dyrka mark, ca 2.300 da. Fra solkraftanlegget i Cestas produseres det 300 MW, en kapasitet som dekker hele elbehovet til Bordeaux´ 235.000 innbyggere.

Cestas Park består av 1 million solcellepaneler, og strømmen ledes til forbrukerne gjennom nesten 5.000 kilometer med kabler, enten jordkabler eller i luft.

Det tok bare litt under ett år i 2015 å bygge kraftverket i Cestas, som eies av Neoen, Frankrikes største selskap innen fornybarnæringen. Neoen driver 39 solkraftverk i 13 land, deriblant Finland. Investeringen i Cestas var på 350 millioner Euro, eller drøyt 3,5 mrd norske kroner.

Neoen, som også er en stor vindkraftprodusent, er bruker av tjenestene til Copernicus, EUs jordobservatorieprogram som tilbyr tjenestene CAMS og CS3. Det står for henholdsvis Copernicus Atmosphere Monitoring Service og Copernicus Climate Change Service. Det hele er implementert av det europeiske senteret for værtjenester med akronymet ECMWF.

Leder for Cestas Park, Yassine Oukhouya. Foto: Naturpress.

Gratistjenester for offentlig og private

EU finansierer det hele. Ifølge Hugo Zunker, sjef for Copernicus-programmet i EU-kommisjonen, ligger kostnaden for de neste seks årene på 5,8 mrd euro tilsammen, regnet fra

Vincent-Henri Peuch. Foto: sebphoto.fr.

og med 2020.

Vincent-Henri Peuch (lite foto og hovedbildet), som er forsker på atmosfæriske forhold, øverste sjef for CAMS og daglig leder for Copernicus-avsnittet ved ECMWF, forklarer hvordan Copernicus-systemene virker.

– Analysetjenestene fra CAMS og CS3 brukes av en rekke sektorer og bransjer. For et solcellekraftverk kan informasjonen for eksempel bestå i tall på solinnstrålingseffekten, eller partikkelinnhold i atmosfæren som kan påvirke energiproduksjonen. Dette fikk vi et tydelig eksempel på for ikke så lenge siden da Sahara-støv trakk innover Europa, sier Peuch.

Dermed settes brukeren, eksempelvis Cestas Park, i stand til å beregne hvilken output anlegget klarer, gitt forholdene, og hvordan dette matcher forbruket i markedet.

Bedrifter og bransjer som gjør bruk av tjenestene betaler ingenting, alt er gratis. Men riktig bruk av tjenestene kan spare brukerne for store beløp. Solkraftverk er bare en av mange virksomheter som drar nytte av tjenestene, forklarer Peuch.

– Landbruk og typisk vinproduksjon, som det jo er betydelig av i Bordeaux-regionen, drar nytte av Copernicus sine tjenester på værvarsling. Og et gartneri som eksempelvis produserer bringebær kan ha behov for å vite mest mulig om tidspunktet for jevne og varige varmeperioder. Det er svært uheldig for dem om alle bærene skulle bli modne samtidig, så her vil værdata være avgjørende for planleggingen, og til syvende og sist, økonomien.

Klimaendringene har påvirket vinen fra Bordeaux

På vingården Château Rouillac utenfor nettopp Bordeaux, dyrkes det økologisk Merlot- og Sauvignon-druer, og i vinen derfra blandes de to druene.

Teknisk sjef ved vingården, Jean-Christophe Barron, forteller at høyere temperatur i regionen har ført til Merlot-druen nå tar opp mer sukker enn før, og vinen får en uønsket, høyere alkoholprosent.

Her kommer tjenester fra CAMS inn i bildet for vingården. Innsamlet data på jordfuktighet, nedbør og temperatur brukes til å forutse værforholdene og planlegge neste vekstsesong og modningsforhold for druene, slik at vinproduksjonen kan holde seg mest mulig stabil på egenskapene.

– CS3 er en one-stop-shop, sier en entusiastisk Vincent-Henri Peuch. – Her får man alt: Åpen og fri tilgang til klimadata, verktøy for å bruke dataene, info om sektorvis påvirkning, kvalitetssikring, brukersupport og opplæring, klimaendringsvurderinger og kommunikasjonstjenester.

Barron slår imidlertid fast at klimaendringene allerede har resultert i at Bordeaux-vinenes karakteristikk har blitt annerledes, på tross av tilpasninger.

Her må Naturpress´ utsendte skynde seg å tilføye at endringene i vinen ikke nødvendigvis går i feil retning, for alt det vi kan forstå. Pressekorpset fikk smake 2018 årgangen, og den var uten plett og lyte.

«Europas øyne på jorda»

Brannfare og brannvarsling er et annet område som dekkes av Copernicus-systemene.

CAMS foretar to globale væranalyser daglig og varsler for opptil 5 døgn. Ekspertbrukere får tildelt big data med korresponderende teknisk og vitenskapelig ekspertise, og på denne måten når CAMS-informasjon ut til millioner av brukere både i og utenfor Europa.

Selv kaller CAMS seg for «Europas øyne på jorda». Dataene kommer fra Sentinel-satelittene.

Overbygningen ECMWF ble etablert i 1975, og har til oppgave å håndtere kritiske og vanskelige problem knyttet til værvarslingssystemene, problemer som det enkelte land ikke kan løse alene. Organisasjonen har 34 medlemsland, men driver utstrakt samarbeid verden rundt. I Reading i England ligger hovedkvarteret, i tillegg holder en avdeling hus i Bologna Italia.

CS3 – en «one-stop-shop»

CS3, Copernicus Climate Change Service, er tjenester hvor historiske data og dagens data om klima, tilbys. Her lages klimamodeller og simuleringer, og det gis sesongvarsler for hele verden. Brukere kan også få informasjon om hvilke indikatorer men kan se etter for å få vite hvilken virkning klima og klimaendringer har i en viss sektor.

– CS3 er en one-stop-shop, sier en entusiastisk Vincent-Henri Peuch. – Her får man alt: Åpen og fri tilgang til klimadata, verktøy for å bruke dataene, info om sektorvis påvirkning, kvalitetssikring, brukersupport og opplæring, klimaendringsvurderinger og kommunikasjonstjenester.

Kan være avgjørende for turismeinvestorer

Turistnæringen ble trukket fram som en annen sektor hvor data om klimaendringer i høy grad spiller inn. Adeline Cauchy fra konsulentbyrået Tec / Ramboll forklarte hvordan dataene fra CAMS brukes til planlegge for investeringer i nye turistdestinasjoner.

– Særlig for vinterdestinasjoner har dette noe å si,

Adeline Cauchy, konsulent fra Tec / ramboll. Foto: sebphoto.fr.

nedbøren er i ferd med å endres i alpene. Det kan være sesonger hvor det nesten ikke faller et snøfnugg, mens påfølgende vinter kan det falle meter på meter, sa Cauchy, og la til:

– Copernicus-data er verdifulle når det skal investeres i resorts og turistlandsbyer for millioner av euro. Kunnskap om historisk klimatrend og utsiktene framover, vil ha mye å si for planleggingen.


Copernicus dekket oppholdet under pressevisningen.

- Annonse -