Foto: Pxhere.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Virkningene av den kinesiske beslutningen begynner å bli veldig følbare, i Norge og i andre land.

– I løpet av mine 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd en så vanskelig avsetningssituasjon. Gate fee hos sorteringsanleggene er fordoblet og blir det verre nå må vi vurdere energiløsninger.

Det uttalte Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt Norge under et gjenvinningsseminar i regi av Avfall Norge nylig. Avfallsbransjens fagnettsted Kretsløpet skriver om saken.

«Markedskollaps»

I praksis betyr dette kvalitetskravet fra kineserne importstopp, mener Rødvik.

Han opplyste at Kina i 2017 tok i mot 7,3 millioner tonn med plast til gjenvinning. Det var halvparten av verdensvolumet.

– Det betyr at markedet kollapser. Andre land i Asia tok imot mer en periode, men nå er det overfylt overalt. Jeg var i Indonesia nylig og der har myndighetenes stoppordre medført at 4000 kontainere med importert plast står lagret i forskjellige havner, sa Rødvik på seminaret.

Miljødirektoratet har nå fått varsel om at en ytterligere forverring av situasjonen kan føre til bransjen må finne energiløsninger for noe av den norske plasten.

– Tvinger fram gjenvinningskapasitet i Europa

Forskrift om materialgjenvinning av plastemballasje setter et krav om 30 % gjenvinning. I 2017 oppnådde man 44 %, mens det blir mindre i 2018, ifølge Rødvik.

Det er etablert mellomlagring av husholdningsplast i Holmestrand og på Jessheim, der det nå er lagret mellom 1.000 og 1.500 tonn.

Rødvik forventer at avsetningen fortsatt vil bli vanskelig ut dette året og neste år.

– Men situasjonen tvinger fram utbygging av gjenvinningskapasiteten i Europa og på sikt vil det utvikles bedre løsninger enn å sende alt halve jorda rundt.

Problem i mange land

Andre land har også problemer med sitt plastavfall etter at Kina brått omgjorde på sin importpolitikk. Japan og USA skal ifølge Japan Times ha lett etter andre land i Sør-Øst Asia til å ta i mot sitt plastavfall. Land som Vietnam og Malaysia, som ikke har regulert infrastruktur til å håndtere plastavfallet, står i fare for å bli mottakere av illegal plastdumping, heter det.

I Japan har bedrifter i avfallsbransjen blitt oversvømt med forespørsler om mottak av plast, men mange av dem har allerede oppfylt sin kapasitet, skriver Japan Times.

På et møte i WTO i oktober fikk Kina kritikk for sin importstans av plastsøppel. Vestlige land skal ha ment at beslutningen er til skade for det globale miljøet.


 

- Annonse -