Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: MD

Kraftledninger og hytteutbygging er trusler mot hubroen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"De tingene som kommer fram i rapporten har vi selv avdekket og rapportert til Miljødirektoratet."

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Martin Eggen: – At jakt forsterker naturkrisa, er helt uakseptabelt og svekker den allmenne aksepten for jakt. 
– Kvoteplikten er en lovpålagt offentligrettslig miljøforpliktelse som er absolutt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Naturvernforbundet ønsker velkommen at fire nye nasjonalparker skal utredes. Men det etterlyses skogvern og fortgang i verneprosesser som allerede er startet.
"Vi kommer til å gjøre nye stikkprøvekontroller av produkter med resirkulerte materialer i framtiden."
Det er registrert på 12 kull med tilsammen 76 valper Hardangervidda hittil i år. Det er det høyeste antallet på flere tiår.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Christina Fjeldavli henvender seg til NVE og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i dette innlegget.
– Her finner vi det største området uten kjente revir i bestandsrapporten for ulv fra vinteren 2019/2020. Det er store skogområder her og det er god avstand til reviret de er flyttet fra, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.
Felling av inntil 27 ulver utenfor ulvesonen er ikke til hinder for å nå bestandsmålet, og truer heller ikke den sør-skandinaviske bestanden, mener Klima- og miljødepartementet.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.