Birger Magnus. Foto: Flickr.

Pål Lorentzen har takket nei til gjenvalg.

Birger Magnus (1955) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Han har bakgrunn fra selskaper som Schibsted, McKinsey, Storebrand og Hafslund, og han har siden 2014 vært styreleder i NRK.

– Klimautfordringene er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene vi står overfor. Vi er den første generasjonen som har grunnlag for å forstå problemene og trolig den siste som kan gjøre noe med dem.  Klimastiftelsens bidrag til å belyse disse utfordringene på en saklig og lettfattelig måte har vært viktig og det er et privilegium å bli invitert til å bidra i å videreutvikle dette arbeidet, sier Birger Magnus (bildet) i en melding som klimastiftelsen har sendt ut.

Det var Pål W. Lorentzen som tok initiativ til etableringen av Norsk klimastiftelse i 2010. Han trer nå tilbake som styreleder, men legger ikke klimaengasjementet på hyllen.

– Dette arbeidet har vært intenst siden ideen om å opprette Klimastiftelsen ble unnfanget for over 10 år siden, så jeg vil trappe litt ned. Det betyr ikke at jeg slutter å arbeide med klimaspørsmål, jeg vil fortsatt ha tilknytning til Klimastiftelsen, sier han.

Lorentzen mener stiftelsen har klart å etablere seg som en viktig aktør i norsk offentlighet.

Det formelle valget skjer på stiftelsens styremøte 13. juni. Her er hele styrets sammensetning.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?