Jon Helgheim (FrP). Foto: FrP.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Hetebølgen under fjorårets sommer var noe vi burde «nyte» og at «det er sjeldent» vi får slike somre, mente Helgheim.

Han avviste også at hetebølgen og tørken under fjorårets sommer er en del av en tendens.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, reagerte på Helgheims kommentarer.

Hun brakte saken inn i Stortinget, ved å stille et spørsmål til lederen for Fremskrittspartiet og finansminister Siv Jensen:

«Tar finansministeren avstand fra stortingsrepresentant Jon Helgheims uttalelser om klimaendringene på NRKs Politisk Kvarter 21.mars 2019, og mener finansministeren fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?»

Blant poengene Kaski bruker i sin begrunnelse (les hele her) for spørsmålet er disse:

  • Klimaendringene er i gang og de er observerbare
  • Internasjonalt er det bred konsensus om at klimaendringene er farlige
  • Klimaforskningen har slått fast at det er en sammenheng mellom hetebølger og klimaendringene
  • Det anslås at 127 000 europeere har omkommet som følge av hetebølger siden 2003

Siv Jensen svarte ikke på spørsmålet

Siv Jensen valgte å ikke svare på spørsmålet til Kari Kaski. I stedet skrev hun dette:

«Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Parisavtalen har mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader fordi dette vil redusere risikoen og konsekvensene knyttet til klimaendringene betydelig. Norge har sluttet seg til Parisavtalen.

Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Utslippene går ned. Utslippene har ikke vært lavere siden 1995. Klarest ser vi dette i utskiftingen av bilparken. For å stimulere til en bilpark med lavere utslipp er engangsavgiften lagt om i miljøvennlig retning. Miljødifferensiering av bilavgiftene og fordeler for elbiler har bidratt til at mer enn halvparten av nye personbiler kan nå kjøre helt eller delvis på elektrisitet. Norge er verdensledende på elbiler. Det ruller over 200 000 elbiler på norske veier.»

Jon Helgheim sitter i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, og er i tillegg varaordfører i Drammen.


 

- Annonse -