Polly Higgins. Foto: Rupert Pessl, hello@rupertpessl.com.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En bærende idé med ecocide er at mennesker eller organisasjoner som begår forbrytelser mot naturens økosystemer må forholde seg til et juridisk straffeansvar, uansett hvor på kloden lovbruddet skjer.

I omlag et tiår jobbet Polly Higgins for gjennomslag for et slikt internasjonalt straffeansvar for miljøkriminalitet. Hun skrev en bok om temaet, og hun ville at rettslig forfølgelse skulle skje gjennom den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Polly Higgins sa opp jobben som advokat og solgte huset sitt for å vie seg hundre prosent til sin egen gren av miljøkampen.

Arbeidet hennes skjedde gjennom kampanjen og bevegelsen Eradicating Ecocide. Hun reiste blant annet rundt om i verden og drev lobbyvirksomhet og holdt foredrag, og hun var også i Norge. I 2017 lanserte Higgins og Eradicating Ecocide Mission Lifeforce som er en global bevegelse for å reise  fondsmidler til finansiering av arbeidet for en internasjonal straffelov mot miljøkriminalitet.

Eradicating Ecocide beskriver hva som kommer inn under definisjonen.

«Ecocide er en forbrytelse mot den levende, naturlige verden – tap av økosystemer, skade eller ødeleggelse skjer hver dag; for eksempel tjæresand i Athabasca. Ecocide er forbrytelser mot jorda, ikke bare mot mennesker. Og ecocide kan også være klimakriminalitet: Farlige industrielle aktiviteter skaper klima-ecocide. I dag mangler det en beskyttelse gjennom ansvarliggjøring. Til forskjell fra forbrytelser mot menneskeheten, har ecocide store virkninger på alle sine innvånere, ikke bare mennesker. Av dette følger at det som trengs er en utvidet kollektiv forpliktelse til omsorg for den naturlige levende verden og alt liv.

Internasjonal ecocide lov er en lov for beskyttelse av jorda.»

Polly Higgins ble populær verden over for sitt arbeid for miljøsaken, og hun var kjent for sin milde og respektfulle opptreden.

Det er bare noen få uker siden det ble kjent at Polly Higgins led av en uhelbredelig og langt framskredet kreftsykdom, og 1. påskedag døde hun.


 

- Annonse -