Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Polly Higgins

"Ulovlige eller bevisste, uprovoserte handlinger, som utføres vel vitende om at de med betydelig sannsynlighet forårsaker alvorlige, vidtrekkende og/eller langsiktige skader på miljøet".
" ... alle kampers mor er internasjonal: Å sikre at begrepet inngår i internasjonal lov slik at ledere må stå til ansvar overfor den internasjonale forbryterdomstolen", sa Emmanuel Macron, Frankrikes president.
En bærende idé med ecocide er at mennesker eller organisasjoner som begår forbrytelser mot naturens økosystemer må forholde seg til et juridisk straffeansvar, uansett hvor på kloden lovbruddet skjer. I omlag et tiår jobbet Polly Higgins for gjennomslag for et slikt internasjonalt straffeansvar for miljøkriminalitet. Hun skrev en bok om...