Kart over Danmark. Kommunene i rødt deltar DK2020. Ill.: Concito.

Det skal utvikles «toppambisiøse klimaplaner med inspirasjon fra verdens førende byer på området», heter det i en pressemelding fra Realdania, som er en av tre virksomheter som står bak DK2020.

De to andre er det internasjonale bynettverket C40 og den grønne danske tenketanken Concito.

Klimaplanene skal inneholde anvisninger på hvordan kommunene kan bli klimanøytrale senest innen 2050, og sette ambisiøse delmål for reduksjon av drivhusgasser i perioden.

C40 er et nettverk og et forum der byer skal kunne dele strategier for å redusere utslipp og stimulere globale tiltak for å møte klimaendringer.

Varierte kommuner

31 kommuner søkte om å få bli med i prosjektet. De 20 kommunene som er plukket ut skal utvikle klimaplaner og klimatiltak som svarer opp til Parisavtalens målsetting om at den globale temperaturstigningen ikke skal overstige 2°C, og helst ikke mer enn 1,5°C.

Det er et stort spenn blant kommunene – de er både store, mellomstore og små, og de er fordelt over hele Danmark. Både kystkommuner, bykommuner og distriktskommuner er representert, og de har dessuten svært ulike utfordringer og mål, hva gjelder klimaplanleggingen.

40% av målene i Parisavtalen kan nås på by- og kommunenivå

I 2016 kom rapporten «Deadline 2020», utgitt av C40 i samarbeid med konsulentbyrået Arup, og det er denne rapporten som ligger til grunn for kommuneprosjektet.

En av konklusjonene i rapporten er at opptil 40% av målene i Parisavtalen kan nås ved å gjennomføre de riktige klimatiltakene i verdens byer og kommuner. C40 har også utarbeidet en global veiledning for nettverkets 94 byer, og hvordan de kan utarbeide sine klimaplaner. Denne veiledningen skal også tas i bruk av de 20 danske kommunene.

Noe av DK2020 skal foregå som såkalt «peer-learning», der kommunene får mulighet til å lære av hverandre og utvikle løsninger erfaringer med andre deltakende kommuner. Eksperter fra C40 skal stå til rådighet for kommunene med teknisk hjelp og sparring, mens Concito skal utvikle, oppdatere og tilpasse klimaarbeidet.

De 20 kommunene møtes første gang 23. mai, og prosjektet DK2020 løper til april 2020. Innen utgangen av 2020 skal kommunene ha sine klimaplaner klare, er målet.

Dette er de 20 kommunene som deltar i DK2020:


 

- Annonse -