Ill.foto: Pixabay.

Selskapet peker også på samarbeidet med Matsentralen som viktig årsak til resultatet, i tillegg til virkningen av at flere av butikkene har innført nedprising av matvarer som nærmer seg holdbarhetsdato.

Norgesgruppen opplyser at et nytt system med integrert datovarsling for holdbarhet kom på plass i kjedene i året som gikk. Dette er første steg for å hjelpe kjøpmenn med å forhindre matsvinn i butikk. Neste steg vil være å integrere holdbarhetsdatoen også i strekkoden. Det gir kjøpmennene større presisjon i arbeidet med å

Halvard Hauer. Foto: Norgesgruppen.

unngå å måtte kaste spiselig mat, sier selskapet.

– Hensikten med dette systemet er å gjøre hverdagen enklere for kjøpmennene. Tidligere har de måttet sjekke datoene manuelt, noe som er veldig tidkrevende og gjør oppgaven med å redusere matsvinn tung, sier fagsjef for miljø, Halvard Hauer.

NorgesGruppen har satt som mål å kutte 25 prosent av sitt matsvinn innen 2020.

– Det ser ut til at vi kommer til å nå dette målet, sier Hauer.

Matsentralens rolle

– Matsentralene rundt om i landet er et helt sentralt ledd i omfordeling av mat som ellers ville gått til spille. Samarbeidet med dem er helt nødvendig for at vi skal nå målet vårt om reduksjon av matsvinn, og det er veldig fint at det går til dem som trenger det mest, sier Hauer.

I 2018 omfordelte Matsentralen 2100 tonn mat, noe som tilsvarer 4,2 millioner måltider. Av disse kom 276 tonn overskuddsmat fra Norgesgruppen.

– Vi er stolte av å være en viktig medspiller og et effektivt verktøy for matbransjen i deres kamp for å redusere matsvinnet, sier daglig leder i Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert (under).

Daglig leder av Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert. Foto: Norgesgruppen.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?