Ill.foto: Pixabay.

Vi kan ikke bare stå å se på at norsk natur påføres uopprettelig skade. Noe må gjøres for å sikre at vi også i framtiden kan oppleve natur og friluftsliv, sier generalsekretær Lasse Heimdal i en uttalelse etter årsmøtet som organisasjonen hadde 9. mai.

Norsk Friluftsliv er ikke mot industri, nye veier og all vindkraft, heter det, men mener mye mer må gjøres for å sikre at utbygging av fornybar energi skjer på naturens premisser.

Organisasjon med stor tyngde

Organisasjonen krever at energiøkonomisering og andre energitiltak uten store naturinngrep må realiseres framfor utbygging av nye vindkraftanlegg. Videre må naturen tillegges større vekt ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

Det er ikke en hvilken som helst forening som uttaler seg. De 17 organisasjonene som er tilsluttet paraplyorganisasjonen har tilsammen hele 950.000 medlemmer. Blant medlemsorganisasjonene er Norsk Skogselskap, Den norske turistforening, Norges Røde Kors, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Skiforeningen.

Naturen er i krise på grunn av arealbruken

– Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Som vi nylig ble minnet om i rapporten fra FNs naturpanel, står vi ikke bare overfor en klimakrise, naturen er også i krise. Hovedårsaken er endringer i arealbruken vår. Vi er like avhengige av en mangfoldig natur som av et levelig klima, og det må vi ha i bakhodet i energipolitikken, sier Lasse Heimdal.

Han mener det viktigste vi kan gjøre nå, både for natur og klima, er å redusere energiforbruket.

– Før vi bygger nye store vindkraftverk i fjellet, må vi heller ta ut det store potensialet i energieffektivisering og andre tiltak som bevarer de verdifulle naturarealene.

«Landbasert vind truer med å beslaglegge enorme landarealer»

I resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet slås det fast at stor satsing på landbasert vindkraft nå truer med å beslaglegge enorme naturarealer.

«Viktige friluftslivsområder presses fra mange kanter av blant annet nedbygging, klimaendringer, ulovlige stengsler, samferdselstiltak og kulturlandskap som ikke holdes i hevd. Mengden av naturområder uten menneskelige inngrep i Norge har også blitt kraftig redusert de siste tiår», heter det videre i resolusjonen.

Norsk Friluftsliv krever at naturens egen verdi må gis langt større vekt i konflikter om bruk av arealer, og at utbygging av fornybar energi må skje på naturens premisser, og med minst mulig tap av norsk natur.


 

- Annonse -