Tre Greenpeace-aksjonister klatret opp i en BP-oljerigg i Cromarty Firth, Skottland søndag, for å stanse den fra å komme ut i Nordsjøen, der selskapet planlegger å pumpe opp olje. Foto: Greenpeace.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Tre aksjonister fra Greenpeace hindret søndag en oljerigg tilhørende British Petroleum fra å legge ut fra kysten av Skottland, under forberedelser til å komme ut i Nordsjøen for å bore etter olje.

Klimaaksjonistene hadde utstyrt seg med proviant for flere dager da de fra små båter bordet riggen på 27.000 tonn. Riggen skulle gå fra Cromarty Firth og målet var oljefeltet Vorlich der BP har planer om å pumpe opp opptil 30 millioner fat med olje.

Aksjonistene hengte opp et banner der det stod «Klimakrise», etter at de hadde klatret opp i riggen.

Trass i advarsler i ferske studier fra verdens fremste klimaforskere om at myndighetene må skifte til fornybare energikilder, og gjøre en slutt på avhengigheten til fossile kilder slik at effektene av klimakrisen kan stanses, tildelte britiske olje- og gassmyndigheter sist uke 37 letelisenser til 30 selskaper.

– Godkjenningen kan resultere i mange nye prosjekter, nøyaktig på et tidspunkt da vi trenger å stanse veksten i ny olje- og gassproduksjon, uttaler Greenpeace.

De nye lisensene antyder at landet ikke følger opp sin ferske erklæring om en «klimaunntakstilstand», med konkret handling, slik miljøforkjemperne har krevd.

– Regeringen synes å ville tømme Nordsjøen for hver minste dråpe med olje, men dette står i klar motsetning til klimaforpliktelsene, sa en av aktivistene – nevnt med navnet Jo –  som bordet riggen.

– Den perverse idéen om at vi må maksimere uttaket av våre olje- og gassreserver kan ikke fortsette, sa hun videre. – Det betyr at regjeringen for alvor må reformere olje- og gassmyndighetene og i stedet investere tungt i avgjørende arbeid for å hjelpe oljesamfunn som i Skottland ut av det fossile, og over til industri som vil drive fram lavkarbon-framtida vår.


Artikkelen ble først publisert i nettmagasinet Common Dreams, under Creative Commons lisens.

- Annonse -