Det skal investeres omlag 3 milliarder kroner tilsammen på de fire prosjektene, som er beregnet å gi en total årsproduksjon på 1 TWh.

Sammen med produksjonen fra Fosen Vind vil de nye vindparkene bidra til å redusere det midt-norske underskuddet på fornybar energi, skriver TrønderEnergi i en pressemelding.

Det tyske energiselskapet Stadtwerke München (SWM) skal eie 70 % i de fire vindparkprosjektene, mens TrønderEnergi eier de resterende 30 %. SWM har et uttalt mål om innen 2025 å bidra til å produsere fornybar energi tilsvarende hele München bys årlige kraftbehov.

SVM kjøper seg opp

For å finansiere sin andel har TrønderEnergi lånt penger i det felleseide selskapet, i tillegg til at de har solgt seg ned i eksisterende vindparker, til nettopp SWM. Dermed har det norske selskapet ikke behøvd å skaffe mer kapital for å realisere utbyggingene.

Underveis var det mange interesserte investorer inne i bildet, opplyser konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

– Stadtwerke München kom ut som den mest attraktive partneren. Dette skyldes punktet om at de tilbød høyest pris, at de har en industriell tilnærming som oss, og at de har de samme høye ambisjonene på energi- og klimaområdet. Det haster med å legge til rette for lavutslipps-samfunnet, og blandingen av tysk og norsk kapital, kompetanse og iver etter et grønt skifte har blitt en perfekt match, sier Gjersvold.

LES OGSÅ: Kampen mot vindmøller: – Tror på en ny folkeaksjon

Kraftkjøpsavtale inngått

Et nytt elles operatørselskap, Trønderenergi Vind, er opprettet og skal stå for bygging og drift av  prosjektene. Der vil 51 prosent eies av Trønderenergi og 49 prosent av SWM.

NTE (Nord Trøndelag Elektristetsverk) har vært delaktige i realiseringen av de nye prosjektene ved at de selger sine eierandeler i prosjektene på Frøya, Sørmarkfjellet og Hundhammerfjellet. Samtidig er det inngått en kraftkjøpsavtale med TrønderEnergi og SWM som skal bidra til å sikre deler av inntektene fra vindparkene framover. NTE får også ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen av Hundhammerfjellet, blir det opplyst.

«Trist nytt vindkraftår i Trøndelag»

Veksten i landbasert vindkraftutbygging i Norge møter motstand fra naturverninteresser. Organisasjonen La Naturen Leve (LNL) sier generelt nei til all slik utbygging.

I et twitter-innlegg 1. januar skriver LNL dette: «Dette blir et trist nytt vindkraftår i Trøndelag! Og måtte snart våre politikere ta til vettet og stoppe denne galskapen.»


Ill.foto: TrønderEnergi

- Annonse -