Stein Leikanger. Foto: Privat.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

«Norske regjeringsmedlemmer sitter utsatt til. Flere av dem er like mye oljedirektører som ministre, på grunn av statens eierandel i Equinor. Norges planer om utvinning til 2070, samt utdeling av stadig flere leteblokker og økt aktivitet, er i strid med Parisavtalen. I tillegg ligger Norge langt bak med utslippsreduksjoner vi har forpliktet oss til.»

Uttalelsen tilhører Stein Leikanger fra Extinction Rebellion Norge. Denne helgen var Leikanger på Hardangerakademiet i Jondal i Hordaland, og ledet blant annet en diskusjon der temaet var om representanter for norske styresmakter innen overskuelig tid kan risikere å bli tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, knyttet til Norges delaktighet i klimaendringene gjennom sin fortsatte olje- og gassvirksomhet.

– Jeg mener de er skyldige i en slik anklage. Det Norge har belaget seg på er å gi verden den siste olje. Statsminister Erna Solberg har sagt at den som slukker lyset på norsk sokkel ikke er født ennå. En slik holdning går ikke i hop med Parisavtalen, sier Stein Leikanger til Naturpress.

Noen få fakta om klima og olje i Norge i 2019: I mai ble det klart at Norge utlyser 90 nye leteblokker i det såkalte TFO-området i årets konsesjonsrunde på norsk sokkel. 48 av disse ligger i Barentshavet. Stortinget har i vårsesjonen sagt nei til å erklære klimakrise. Norge økte i 2018 sine klimagassutslipp med 0,4 %.

«Alle-mann-på-dekk-for-å-tjene-penger»

Leikangers tillit til norske myndigheters klimapolitikk ble ikke bedre etter å ha vært tilstede på regjeringens klimakonferanse for næringslivet på forsommeren. Hans oppfatning er at der ble det tydelig at man fortsatt tror at grønn vekst er mulig.

– Statsministeren sa i sin åpningstale at nå har vi en alle-mann-på-dekk-situasjon for klimaet. Men så snart honnørordene var brukt opp ble resten av konferansen holdt i en alle-mann-på-dekk-for-å-tjene-penger atmosfære. Konferansens tema var «Veien mot 1,5C». Den veien går ikke via vekst, sier Leikanger.

Jeg mener de er skyldige i en slik anklage. Det Norge har belaget seg på er å gi verden den siste olje.

Stein Leikanger

– Norge kan komme til å stå i et grelt lys

Det pågår i dag klimasøksmål i mange land, om lag 1.400 i tallet, og de er rettet mot både stater og oljeselskap.
Spørsmålet om et rettslig ansvar kan treffe norske myndigheter aktualiserer seg ikke bare gjennom klimasøksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace, støttet av Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet, har rettet mot den norske staten. Ankesaken der kommer opp i november.
Et nytt element er at utsatte øystater i Stillehavet ønsker å løfte menneskeskapte klimaendringer til Den internasjonale domstolen i Haag, ifølge Leikanger. Disse statene viser til at oljeindustrien selv fastslo trusselen på 1980-tallet, men at den siden har brukt store ressurser på å forsøke å så tvil i offentligheten, for å utsette nødvendig innsats mot global oppvarming.

– Utsatte øy- og kyststater frykter at havstigningen vil utslette deres samfunn og de har vitenskapelig belegg for at den skyldes bruken av olje og gass, sier Leikanger. – Da Kronprinsen var på Fiji mottok han et åpent brev som tryglet ham om hjelp til å bevare Fiji-samfunnet ved å få våre styresmakter til å la være å bore etter olje og gass i Arktis. I årene som kommer vil det komme meget skarpe anklager fra utlandet mot vår oljeregjering. Norge kan komme til å stå i et grelt lys i verdens øyne, spesielt siden vi har et Equinor der staten er absolutt majoritetseier.

Tror Urgenda-dommen fra Nederland vil vise vei

– Her i Norge har Klimarisikoutvalget nevnt i sin rapport at temaet kan komme til å bli løftet inn i Den internasjonale domstolen. Også juridiske eksperter er i bevegelse på dette spørsmålet. Dessuten tror jeg Urgenda-rettssaken fra Nederland vil få noe å si. Her tapte den nederlandske staten, og retten viste til at Nederland må vise vei. Staten kunne ikke hevde at landet var for lite i verdenssammenheng, sier Leikanger.

Arbeidsgruppen på Hardangerakademiet drøftet hva Norge kan gjøre nå.

– Aller først må vi slutte å tildele nye leteblokker. Verden har langt mer olje, kull og gass enn hva som kan brennes. Og vi må slutte å bygge nye oljeinstallasjoner.
I diskusjonen ble det også foreslått at Norge kan bruke deler av det norske oljefondet – og arbeidskraften til ingeniørene som nå er sysselsatt i industrien – til å rense opp i verdenshavene. Regjeringen har igangsatt et initiativ, men det må langt mer til, sier Leikanger.

Mener Elvestuen burde slått neven i bordet

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble for kort tid siden satt på plass av sin sjef, Erna Solberg, da han uttalte at Norges utslippskutt fram mot 2050 må skje her hjemme, og at «alt skal vekk, bare kuene skal slippe ut klimagasser».

Leikanger gir Elvestuen ros for dette.

– Det Elvestuen gjorde var modig og oppløftende. Han sa sannheten om det som skal til.

Men han legger til:

– Han burde ha slått neven i bordet etter Solbergs utspill.

Naturpress har forelagt innholdet i denne artikkelen for Statsministerens kontor, for å få en eventuell kommentar. Statsminister Solberg er på ferie og er forhindret fra å besvare henvendelsen.


 

- Annonse -