Kull-boom i Kina i første halvår

Ny kapasitet i første halvår 2019 er over det 5-dobbelte av ny kapasitet i hele fjor.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Kinesiske energimyndigheter godkjente i første halvår bygging av nye kullgruver som innebærer en årlig kapasitetsøkning på 141 millioner tonn kull.

Til sammenligning ble det i Kina i hele fjor godkjent kapasitetsøkning på 25 millioner tonn kull i nye anlegg. Det er nyhetsbyrået Reuters som melder dette.

Den nye kullkapasiteten er ledd i en nasjonal strategi for å konsolidere produksjonen på visse hovedproduksjonsanlegg, viser dokumenter fra NEA, National Energy Administration.

Siden det også blir stengt ned kullanlegg er nettoandelen av kull likevel på vei ned i Kinas energimix. I 2018 var kullandelen på 59 %, en nedgang fra 68,5 % i 2012. Ikke-fossile energikilder har en andel på 14,3 %, og målet er å øke til 20 % innen 2030.

Lauri Myllyvirta er senior energianalytiker i Greenpeace, og han mener at mange av de nye godkjente prosjektene sannsynligvis skal erstatte små eller uttømte kullgruver.

– Men det er likevel alarmerende at Kinas planer ser ut til å innebære at kullproduksjonen er ment å holde seg på noenlunde samme nivå som i dag, i 10-20 år til. Det går dårlig sammen med målene i Parisavtalen. Særlig når vi ser at olje- og gassforbruket stadig øker, er det avgjørende at kullforbruket faller igjen, etter at det har hatt en økning de siste tre årene, sier Myllyvirta.


 

- Annonse -