Adm. dir. i Skift, Bjørn Kjærand Haugland (t.v.). Foto: Skjermdump/stillbilde, video av Skift.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Circular Norway og Skift (tidligere Norge 203040) har tatt initiativ til en studie som skal avdekke hvor sirkulært Norge er, samt peke på områder der vi har størst potensiale for økt bærekraft og verdiskapning.

Initiativet ble lansert under Arendalsuka tirsdag. I erklæringen som de to organisasjonene har sendt ut heter det blant annet at «klimakampen vinnes ikke med gjenvinning av søppel»:

«Norge trenger en plan for å bringe den sirkulære økonomien ut av regjeringsdokumentene og inn i samfunnet. Våre lineære modeller er ikke bærekraftig og må erstattes med en sektorovergripende, sirkulær økonomi», slås det fast.

Næringslivsnettverket Skift ble etablert med navnet Norge 203040 som spilte på at regjeringen i Norge i 2015 vedtok at de samlede klimagassutslippene i landet skal kuttes med 40 % innen 2030. Circular Norway er en bransjeorganisasjon som jobber for å omstille Norge fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Inviterer nærings- og organisasjonslivet

I initiativet som ble lansert tirsdag vises det til at verden i dag bare er 9 % sirkulær, ifølge en internasjonal metode for å måle gjenbruk av ressurser. Det pekes også på at IPCC nylig kom ut med rapporten «Special Report on Climate Change and Land». Der konkluderes det med at presset vi utsetter jordens ressurser for er enormt og en driver for klimaendringer.

En norsk Circularity Gap Report skal være en del av det europeiske arbeidet for overgangen til sirkulærøkonomi. Den 3. Global Circularity Gap Report presenteres ved World Economic Forum i Davos i januar 2020.

– Vi inviterer nå norsk næringsliv og organisasjonsliv til å bli med på gjennomføringen av Circularity Gap Report Norway. Dette gir mulighet til forretningsutvikling, kompetansebygging og knytter norske bransjer og aktører til den globale sirkulærøkonomien. Her er det store muligheter for norsk næringsliv, sier Bjørn Kjærand Haugland (bildet), administrerende direktør i Skift.

Østerrike og Nederland vil i 2019 og 2020 presentere sine respektive Circularity Gap rapporter. Metodikken er etablert av Circle Economy i Nederland. Resultatene fra Circularity Gap Report Norway vil derfor kunne sammenlignes med bransjer og bedrifter i andre land, og inngå i Circularity Gap Report globalt.

– En norsk rapport er et godt utgangspunkt for å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, og for å starte samarbeid mellom nasjonale initiativ og aktører i Norge, sier Cathrine Barth, medstifter og strategisk leder i Circular Norway.

– Å kutte med 45 % innen 2030 krever at vi tar grep

Arbeidet med å utarbeide Circularity Gap Report Norway mobiliseres i august og starter i løpet av september 2019. Rapporten vil lanseres i april 2020. Prosjektet vil samarbeide med Circle Economy som også er ansvarlig for Global Circularity Gap Report. Arbeidet vil også involvere nasjonale kompetansemiljø og aktører på tvers av bransjer og fag.

– Norske klimautslipp har økt siden 1990. Målet er å redusere med 45% til 2030, dette krever at vi nå tar grep. Prinsippene i en sirkulær økonomi er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere produkter og tjenester med minst mulig klimautslipp og miljøpåvirkning. Skal vi lykkes må vi samarbeide. Vi inviterer derfor bredt og søker samarbeidspartnere som vil ta en rolle i utviklingen av sirkulærøkonomien i Norge, sier Bjørn Kjærand Haugland.


 

- Annonse -