Investeringen i Miniplast forventes å skape mer enn 850 arbeidsplasser. Foto: Norfund / Miniplast Ltd.

– Norge har tatt en lederrolle for å bekjempe plastforurensning internasjonalt, og er pådrivere for en global avtale mot plastforurensning og marin forsøpling. Privat kapital vil spille en viktig rolle, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, i en uttalelse på Norfunds nettsider.

Det er anslått at det er mer enn 171.000 milliarder plastbiter i verdenshavene, opp fra 16.000 milliarder i 2005, og det er ventet ytterligere nesten en tredobling innen 2040.

– Vi kan bidra til utviklingen av en industri som er avgjørende for å bekjempe plastforurensning og samtidig skape et stort antall arbeidsplasser, sier Carl Johan Wahlund, investeringsdirektør for grønn infrastruktur i Norfund.

Dette er investeringene:

  • Norfund gir 2 millioner euro i et konvertibelt lån til Wecyclers Nigeria Limited, et resirkuleringsselskap med base i Lagos.
  • Samtidig investerer Norfund 10,5 millioner USD i Miniplast Ghana Ltd, en plastprodusent med base i Accra, for å øke deres kapasitet innen plastgjenvinning.

I 2020 etablerte Miniplast en plastgjenvinningsvirksomhet som bruker lokalt plastavfall i produksjonen av ferdige plastprodukter. Investeringen i Miniplast forventes å skape mer enn 850 arbeidsplasser i hele verdikjeden.

– Å støtte lokale produksjons- og resirkuleringsinitiativer vil bidra til å skape mange anstendige arbeidsplasser, ikke bare hos Miniplast, men i hele verdikjeden for plast, sier Obafemi Awobokunprosjektansvarlig i Norfund.

Norfunds gjennomsnittlige årlige avkastning har vært 5,1 prosent siden starten i 1997.

Fakta: Dette er Norfund

  • Norfund er et norsk selskap opprettet av Stortinget i 1997 som verktøy for norsk utviklingspolitikk.
  • Norfunds målsetning er å bidra til fattigdomsreduksjon i utviklingsland ved å satse på bærekraftig privat næringsvirksomhet. 
  • Staten er eneste eier av Norfund og bevilger fondet kapital og utnevner fondets styre.
  • Ved utgangen av 2021 hadde Norfund investeringer på til sammen 26,9 milliarder kroner fordelt på 170 prosjekter.
- Annonse -
Vil du annonsere her?