Fly. Aviation.
Dagens fly tanker fortsatt opp med vanlig jetbensin. Men biodrivstoff er i anmarsj. Foto: Pixabay.

Arbeidet for å gjøre transport i lufta grønn, pågår for fullt.

Flere aktører jobber intensivt for å oppfylle målet om reell bærekraft innen flytransport. Reiselivsbransjen har i mange år hatt et problematisk omdømme i klimasammenheng. Utviklingen av elfly har i løpet av de siste 8-10 årene pekt ut en ny og mer miljøvennlig retning for luftfarten, men det tar tid å komme opp med løsninger som fungerer for store, tunge flykropper på lange avstander.

Men det satses også på andre løsninger enn el. Amadeus Ventures er et Madrid-basert investeringsselskap som opererer i skjæringspunktet mellom reiselivsbransjen og teknologi. I fjor gikk de inn med investorkapital i selskapet Caphenia, som skal produsere SAF, eller såkalt bærekraftig flydrivstoff (SAF = Sustainable Aviation Fuel).

Matfett og biomasse

Blant produksjonsmetodene som brukes for å lage SAF er en som kalles HEFA, en annen kalles «Power-and-Biogas-to-Liquid», «PBL». I den siste metoden omdannes CO2 og biogass – produsert gjennom anaerob nedbrytning av organisk materiale i et oksygenfritt miljø – for å komme fram til samme resultat – et drivstoff som kan brukes i fly.

SAF som drivstoff dannes fra råstoffene matfett og animalsk avfall (biomasse), og kan derfor sies å inngå i et sirkulært kretsløp. SAF kan ennå ikke brukes alene, men det ferdige produktet kan brukes i flymotorer ved å blande det inn med fossilt drivstoff i eksisterende motorer og drivaggregatorer.

Støtter seg til framskrivningene til IATA

Dette kan skje uten at det kreves kostbare ombygginger eller ny infrastruktur på flyplasser, understreker Amadeus Ventures i en pressemelding. SAF er allerede i bruk i flymotorer, men ennå i beskjedent omfang. Ifølge Amadeus utgjorde produksjonen av SAF i 2022 300 millioner liter. Dette er mindre enn 0,1 % av de estimerte 449 milliarder liter som må til for at SAF skal nå bidragsgraden på 65 % som IATA, den internasjonale luftfartsorganisasjonen, har satt.

De to aktørene støtter seg til holdningen som IATA har tatt til SAF. Når det gjelder elfly og hydrogenbaserte løsninger mener IATA at disse kan komme til å bidra med 13 % av den utslippsreduksjonen som luftfarten behøver, ifølge Amadeus.

Målet til Caphenia, ifølge pressemeldingen, er å produsere 10 millioner liter SAF med PBL-metoden innen 2027, og videre øke produksjonen til mer enn 100 millioner liter innen 2033 og mer enn en milliard liter innen 2035.


- Annonse -
Vil du annonsere her?