Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Indonesia innfører hogstforbud på et område dobbelt så stort som Norge

Indonesia innfører et permanent forbud mot hogst i uberørt regnskog og på karbonrik torvmyr. Forbudet omfatter 660.000 kvadratkilometer.

President Joko Widodo i Indonesia. Foto: Wikimedia Commons / Flickr.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forbudet ble nylig signert av president Joko Widodo (bildet) og annonsert av miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar, melder Klima- miljødepartementet.

Arealet som nå permanent beskyttes mot hogst er mer enn det dobbelte av Norges fastlandsareal.

– Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i kampen mot avskoging av livsviktig tropisk skog. De reduserer avskogingen og tar med dette et svært viktig grep for å få ned avskogingen i Indonesia ytterligere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det permanente forbudet kommer etter et midlertidig, toårig hogstforbud som først ble innført i 2011, under den forrige presidenten. Hogstforbudet har blitt fornyet tre ganger.

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er helt avhengig av å bevare naturskog og redusere omgjøring av skogarealer betraktelig hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og dermed unngå farlige klimaendringer. Et tiltak som Indonesia nå innfører er derfor svært viktig, også for vårt globale klima, sier Elvestuen.

Indonesia har vært kjent for høy avskoging i en rekke år.

Ifølge KLD var utslipp fra avskoging og skogforringelse i Indonesia 7,4 millioner tonn CO2 lavere i 2016/2017, enn gjennomsnittet for det foregående tiåret. Foreløpige rapporter fra uavhengige skogovervåkningstjenester tyder på at denne positive utviklingen fortsatte også i 2017/2018. Avskogingen i disse årene er den laveste avskogingen i Indonesia siden 2003, skriver departementet.

Norge har jobbet i partnerskap med Indonesia siden 2010 for å redusere avskogingen gjennom Regjeringens klima- og skoginitiativ.

– Norge har støttet Indonesia i alle disse årene og det viser at vår innsats gir resultater, sier Ola Elvestuen.


 

- Annonse -