Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: indonesia

Målet er at Indonesia innen 2030 skal oppnå netto opptak av karbon i skogsektoren.
Innkjøpene skal ha skjedd ved via lokale mellomledd, minst 20 bedrifter, som i sin tur har kjøpt palmeolje fra illegale plantasjer.
– Indonesia er nå verdensledende på å redusere avskogingen, sier Jonas Gahr Støre.
Den nye samarbeidsavtalen mellom Norge og Indonesia om skogvern inneholder klausuler om hemmelighold.
President Joko Widodo ser for seg byggingen av ny hovedstad som en slags mirakelkur for problemene som plager Jakarta.
Indonesias regjering vil avslutte intensjonsavtalen fra 2010 om samarbeid om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.
– Nå må vi brette opp ermene og samle gode krefter for å snu utviklingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Men press fra internasjonale investorer, deriblant fire norske, ser ut til å ha virkning på brasilianske myndigheter.
Verden mistet i fjor 3,8 millioner hektar tropisk primærskog, viser ny rapport. Det tilsvarer en fotballbane hvert sjette sekund – til sammen et areal på størrelse med Sveits.
Forbudet ble nylig signert av president Joko Widodo (bildet) og annonsert av miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar, melder Klima- miljødepartementet. Arealet som nå permanent beskyttes mot hogst er mer enn det dobbelte av Norges fastlandsareal. – Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i...