Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn. Foto: Skjermdump/Facebook-video/Oslo Havn.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og fase inn nullutslippsløsninger. Vi ser fram til å få Bellona som sparringspartner for bærekraftige løsninger, i dialog med deres miljøeksperter og nettverk. Sjøtransport og bynære havner er viktige for å redusere verdens klimagassutslipp fra transportsektoren, sier styreleder Roger Schjerva i et innlegg på Bellonas hjemmesider.

Ambisjon: Å bli verdens første utslippsfrie havn

Oslo by og Oslo havn har plan om å bli verdens første utslippsfrie havn. Innen 2030 skal utslippene være kuttet med 85 %, og på sikt skal havnen bli helt utslippsfri.

– I Oslo har vi alle forutsetninger for å lykkes. Vi har politikere i ryggen, vi har økonomien for å få det til, og vi har masse fornybar energi, sier Heidi Neilson (bildet), miljøsjef i Oslo Havn, i en video på Facebook-sidene til etaten.

Frederic Hauge, daglig leder i Bellona, mener havnene er sentrale i tilretteleggingen for grønn skipsfart og i arbeidet med mer effektive transportsystem.

– Et samarbeid med Oslo Havn åpner for å se nærmere på hvordan man kan øke elektrifiseringen av maritim sektor og godsoverføringen fra vei til sjø. Løsningene som vi tar i bruk i Oslo Havn må vi spre kunnskap om, nasjonalt og internasjonalt, slik at de skaleres opp raskt, kommenterer Hauge.

Stor cruise- og havnekonferanse i Oslo i høst

I oktober arrangeres den internasjonale cruise- og havnekonferansen, Green Port Cruise & Congress, der bærekraftige og energieffektive logistikkløsninger er på agendaen. Bellona skal bidra på konferansen, og skal dessuten arrangere et eget forum der temaet er overføring av gods fra vei til sjø.


 

- Annonse -