Kystutsnitt fra Australia Bight. Foto: Flickr / Mark Gillow.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den australske tenketanken Australia Institute har lagt fram en rapport om virkningene av eventuell olje- og gassvirksomhet i Australian Bight, der Equinor har planer om drift.

Det har vært store protester mot Equinors planer, både i Australia og i Norge. Equinor har vist til at de australske myndighetene ønsker oljevirksomhet i dette havområdet, og de har også lagt fram sin egen miljørapport som konkluderer med at olje- og gassvirksomhet kan drives uten fare for miljøet.

The Guardian skriver i dag om rapporten fra Australia Institute, og ifølge konklusjonene i den må myndighetene i delstaten South Australia (SA) basere seg på subsidiering i flere tiår framover dersom de ønsker å få utviklet olje- og gassvirksomhet i Australbukta. Analysene skal vise at det er tvilsomt om SA vil få noe skatteinntekter av betydning, og i letefasen vil produksjonen være så liten at hverken skatteinntekter eller royalties vil tilflyte.

«Forurensingsfare og få arbeidsplasser»

Arbeidsplasser vil det heller ikke bli spesielt mye av, sies det i rapporten, og det vises til erfaring med svake oppnåelser på dette området, under utvikling av oljevirksomhet i delstaten Western Australia.

Estimater går på færre enn 1.000 arbeidsplasser i løpet av anleggstiden.

Ifølge The Guardian pekes det videre på forurensingsfaren, som forfatterne av studien mener er større i dypvannsområder enn i grunne boreområder. Det vises blant annet til Deepwater Horizon-ulykken, som skjedde på tilsvarende havdyp.

«En større oljelekkasje i Australbukta vil kunne få innvirkning på andre industrier langs kysten av SA, Victoria og Tasmania – som for eksempel fiske, akvakultur og turisme, som er viktige næringer for mange kystbyer», heter det i rapporten.

– Equinor har vært stae og avvisende

Innholdet i rapporten understøtter flere av argumentene som motstanderne tidligere har lagt fram.

En talsperson for Greenpeace Australia, Nathaniel Pelle, har i en e-post til Naturpress tidligere uttalt at reaksjonene i Australia mot Equinors planer er godt fundert.

– Farene for en ulykke er reell, men Equinor har vært avvisende til bekymringene. De er absolutt mer avvisende enn BP (som Equinor overtok to lisenser fra), og og jeg tror det gjør at australiere ikke stoler på dem, sier Pelle.

Han hevder at Equinor ikke har rådført seg bredt i regionen, men bare hos myndighetene og fiskenæringen.

– De har møtt motstand med stahet, selv om de har hevdet at de ikke har hatt til hensikt å å ignorere ønskene til lokalsamfunnet. Det er ingenting å vinne for det australske folket ved å tillate oljeboring i Australbukta, få jobber, nesten ikke inntekter – alt vi får er klimaendringer og risiko for oljesøl i bukta, i hjertet av våre mest uberørte og produktive havområder. Som i Lofoten er det uberørte et kommersielt varemerke for regionen. Selv om man skulle klare å unngå ulykker, er likevel fiskeriindustrien og turistoperatørene bekymret for påvirkningen på varemerket, og for mulighetene til å øke kundetilfanget, sier Nathaniel Pelle.

Equinor har planer om å komme i gang med letevirksomhet sent i 2020.


 

- Annonse -