Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Australbukta

"Equinor tok en veldig konservativ tilnærming til modellering av oljevern. Modelleringen av "worst case-utslippsscenariet" spådde en langt lavere oljestrømningshastighet enn modelleringen som BP foretok i 2016 for samme brønnplassering."
– Dette er fantastiske nyheter og en stor seier for verdens klima og det sårbare naturmiljøet i Australbukta. Det er godt å se at Equinor har gjort det eneste rette, sier Aud Hegli Nordø (bildet), kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge.
Tidligere i dag ble det kjent at den australske miljøorganisasjonen The Wilderness Society tar godkjenningen av miljørapporten til rettssystemet. Erik Haaland i Equinor avviser grunnlaget for en slik beslutning. Myndighetsorganet NOPSEMA godkjente tidligere denne måneden Equinors miljørapport, og Equinor er dermed et betydelig steg nærmere å kunne starte opp oljeleting...
Som et viktig punkt i begrunnelsen for søksmålet, anfører miljøorganisasjonen The Wilderness Society at Equinor ikke har konsultert dem. Det samme gjelder andre naturvernorganisasjoner, inkludert de som er medlemmer av The Great Australian Bight Alliance, hevdes det. Dette står i motsetning til hva andre selskaper med oljeinteresser i Australia har gjort,...
Miljøorganisasjonenen The Wilderness Societys reaksjon på vedtaket er at de vil vurdere rettslig pågang. Myndighetsorganet NOPSEMA har to ganger tidligere underkjent miljøplanen til Equinor, før de i dag ga godkjennelse til den siste versjonen. Det er tidligere antydet at Equinor vil kunne starte virksomheten sent i 2020 dersom godkjennelse kommer...
"Paddle-out"-protestene mot Equinor som var varslet på lørdagens "National Day of Action" i Australia, samlet 10.000 deltakere. Kjente strender som Bondi Beach, Gold Coast og Byron Bay var fylt opp med surfebrettpadlende demonstranter. Noen strender hadde over 3.000 deltakere, ifølge arrangøren Fight for the Bight. Ambisjonen til de som demonstrerer er...
Miljøorganisasjonen Fight for the Bight i Australia arrangerer National Day of Action førstkommende lørdag, med en rekke markeringer mot det norske oljeselskapet. Det er planlagt over 50 arrangementer, men denne gangen begrenses ikke protestaksjonene til området i sør, i selve Australbukta, hvor Equinor har planer om oljeboring i havstrøkene utenfor. Kjente...
Nopsema, Australias direktorat for olje- og gassvirksomhet, har sendt Equinors miljøplan knyttet til selskapets planer for oljeboring i Australbukta, i retur. Nopsema krever at Equinor leverer mer informasjon vedrørende konsultasjoner, kildekontroll, risiko for oljesøl, samt noen andre forhold som hører inn under australsk miljølovgivning, herunder hensyn til truede dyrearter (i...
(SAKEN ER OPPDATERT) En gruppe på om lag 35 mennesker hadde planlagt å delta med markeringer mot Equinor i en parade under den årlige festivalen Ceduna Oysterfest i Ceduna i South Australia til helgen. Det får de ikke lov til. LES OPPDATERING: Bystyret i Ceduna gjør retrett – gir lov...
Miljøplanen som Equinor overleverte til myndighetene  Australia i juni, fikk de i retur fordi den inneholdt mangler. Nå har selskapet levert inn en oppdatert miljøplan for prosjektet de ønsker å gå i gang med - oljeboring i Australbukta. Myndigheten som behandler planen er NOPSEMA - National Offshore Petroleum Safety and Environmental...