Hege Skarrud, avtroppende leder i Spire. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Flere tusen barn og unge deltok i dagens skolestreik for klima rundt om i landet, og på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo var trykket stort.

Et sted mellom 3 og 5 tusen hadde møtt opp i Oslo, ifølge et av anslagene. Appellantene leverte innlegg med kritikk av regjering og myndigheter, med krav om raskere og sterkere tiltak mot klimaendringene.

– Vi blir fortalt at det er vi som må ta de miljøvennlige valgene, vi som må fly mindre, og at det er vi som har makta. Det er feil. Jeg er så sjukt lei av å høre den løgnen, for det er ikke vi som har skapt det systemet vi lever i, sa leder i Spire, Hege Skarrud i sin appell.

– Vi tar ansvar

– Men vi tar ansvar. Vi jobber ikke med klimaendring, vi jobber med systemendring. Vi vil ha et system som setter naturen i sentrum, ikke økonomisk vekst. Problemet er faen meg ikke oss – det er de bak der, sa Skarrud, med klar henvisning til politikerne som sitter på Stortinget.

Fra klimaaksjonen ved Stortinget fredag. Foto: Naturpress.

Arbeiderpartiet tar klima inn som hovedsak i kommunevalgkampen

Arbeiderpartiet signaliserte fredag morgen en mer offensiv klima- og miljøpolitikk. Partiets leder Jonas Gahr Støre sendte da ut en pressemelding med beskjed om at de for første gang sier at klima er en hovedsak også i et lokalvalg. Gahr Støre lover at politikerne skal stilles til ansvar i klimasaken – også lokalt.

– Vi skal kjempe for klimavennlige lokalsamfunn, og alle Arbeiderparti-styrte kommuner skal ha en konkret og forståelig plan for utslippskutt. Det er på tide at politikere binder seg til masten og forplikter seg til å kutte. Lokalt så vel som nasjonalt. På den måten står politikere til ansvar for innbyggerne, uttaler Støre.

Det er et system som ikke fungerer

Hege Skarrud, leder i Spire

Det varselet kommer vel seint for Hege Skarrud, som i likhet med skoleungdommene utenfor Stortinget, er utålmodig med politikerne. Hun er opptatt av at vårt økonomiske system er uegnet.

– Vi er frustrert, vi er forbanna, vi er lei. Det er et system som ikke fungerer, og vi ser at politikerne ikke gjør noe. Mens vi står her så er det inngått en handelsavtale med Brasil, og det er på samme tid som Amazonas brenner. Vi har en begrenset planet, og likevel skal det satses på økonomisk vekst. Ting må gjøres annerledes, og vi må regulere markedene. Vi må bort fra tesen om maksimering av egen lykke. Vi må jobbe for kollektive løsninger, og ikke på individnivå, sier Skarrud til Naturpress.

Glad for at bøndene støtter opp

Hun er ikke spesielt imponert over voksengenerasjonen i klimasaken, men:

– Jeg kan ikke si at så mange voksne har engasjert seg i klimakampen, men om noe så  er det en motivasjon for oss at de er med oss i dag. Dette sprer seg mer ut i samfunnet nå, og det er gledelig at bøndene og Fagforbundet deltar, sier Hege Skarrud.

Bonde Gunleik Mæland, Flatdal i Telemark: – Eg er overbevist om at kyr kan spele ei viktig rolle i klimakampen. Det viktigaste er korleis me produserer kjøttet. Da må me redusere bruken av kraftfôr og jordbruket må verte soyafritt.

Norges Bonde- og Småbrukarlag støttet dagens klimaaksjon. Landbrukssektoren står for om lag 8 % av klimagassutslippene i Norge, men talsperson Kathrine Kinn mener at landbruket kan bli en del løsningen.

– Det trengs nasjonale føringer for et soyafritt jordbruk, mindre kraftfôr i det hele tatt og mer beite. Tar vi jordbruket i retning av mer bruk av lokale ressurser kan jordbruket og reduksjon i fossile innsatsmidler, kan jordbruket være en del av løsninga. Beitedyr kan bidra til økt karbonlagring i jord, samtidig som beitedyr som spiser norskt gras i li og hei øker landets selvforsyning, sier Kinn i en pressemelding.

Det blir vist til landbrukets klimaavtale fra 21. juni i år, som legger opp til reduksjoner på 5 millioner tonn co2-ekvivalenter fram mot 2030.

«Det prates om bompenger mens regnskogen brenner»

På Eidsvolds plass traff Naturpress Lykke Hafsahl og Thea Kristine Moland. Lykke var med på skolestreik for klima også i mars i år, mens for Thea er det første gang.

– Vi må bli hørt mer enn det vi blir nå, og da er det viktig å si fra til de voksne som har

Thea Kristine Moland og Lykke Hafsahl. Foto: Naturpress.

styringen, sier Lykke om dagens klimastreik.

– Det er viktig å beskytte klimaet, ellers får vi ingen fremtid og alle på jorda kan dø, sier Thea.

Thea og Lykke har ikke særlig sans for at bompenger har blitt en sak som mange voksne er opptatt av om dagen.

– Det prates om bompenger når regnskogen brenner. Det er bedre å først få verden til å bli like bra som før, og så kan vi diskutere bompenger og alt det der etterpå, sier de to, som er sikre på at de skal stille opp når neste skolestreik for klima er på gang.

– Politikerne lytter ikke selv når vi er så mange som i dag

Selma Lou Reinhart er student ved Blindern. Hun har deltatt i alle de tre nasjonale skolestreikene for klima som har blitt gjennomført i år.

– Klimaet er veldig viktig å ta på alvor, og jeg vil

Selma Lou Reinhart. Foto: Naturpress.

støtte opp ved å være blant de streikende. Det er veldig engasjerende å være her, sier hun.

Reinhart mener det viktigste i dag er at politikerne tar klimasaken virkelig på alvor, slik at det faktisk merkes. Hun ser ikke spesielt lyst på akkurat den situasjonen.

– Det føler jeg ikke de gjør. Og jeg føler heller ikke de gjør det selv om det møter opp så mange som det gjør her i dag.

– Hva konkret bør gjøres for at klimagassutslippene i Norge skal bli mindre?

– For å hjelpe klimaet kan vi begrense oljevirksomheten, vi bør bruke bil mindre og vi bør få billigere kollektivtransport, ikke minst ute i distriktene, svarer Selma Lou Reinhart.


 

- Annonse -