Lærdalselvi ble frisk med aluminiumskur

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Mattilsynet friskmeldte 30. oktober Lærdalselvi i Sogn og Fjordane, etter at de siste prøvene viste at lakseyngelen i elva er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Dette er første gang en elv er friskmeldt etter å ha blitt behandlet med aluminiumsmetoden, ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Metoden som er benyttet ble utviklet tidlig på 2000-tallet, med finansiering NIVA. Foranledningen var at forskning på sur nedbør på 1990-tallet viste at Gyrodactilus  salaris er enda mer følsom for aluminium i surt vann enn laksen selv.

Lærdal har blitt en arena for utvikling av avanserte teknikker for dosering av svovelsyre og aluminium som gjorde det mulig både å holde surheten (pH) og aluminiumskonsentrasjonene på riktig nivå, også ved varierende vannføring i vassdrag over flere dager, ifølge NIVA.

Prinsippet med aluminiumsmetoden er slik:

Alt rennende vann i hovedelva, sideelver og mindre bekker behandles med aluminiumssulfat. Aluminium og svovelsyre blir tilført vassdraget enten hver for seg som en felles doseringsløsning. Surheten i elva holdes på et nivå der aluminiumet er aktivt mot parasitten uten å skade laksen, nemlig pH 5,7–5,9. Konsentrasjonen av aktivt aluminium i elva justeres deretter til en konsentrasjon på 20–50 µg/l, avhengig av vannkvaliteten. Til sammenligning er drikkevannsforskriftens grense for aluminium i drikkevann 200 µg/l.

I Lærdalselva har forskerne sett at parasitten effektivt blir borte så lenge de når frem til den med kjemikaliene – mens påvirkningen på laksen i elva blir ubetydelig.

– Resultatene fra Lærdalselva viser nå at forvaltningen har fått et nytt verktøy i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sier seniorforsker Atle Hindar ved NIVA.


Foto: NIVA

- Annonse -