- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I dag, tirsdag og onsdag skal Oslo Tingrett behandle sakene opprettet mot bøtelagte medlemmer av Extinction Rebellion, etter at de ikke har vedtatt foreleggene som politiet har ilagt dem.

Både etter aksjonen i Stortinget 12. juni og i og utenfor Norges Bank og Klima- og miljødepartementet 24. mai fikk medlemmer av gruppen bøter. Fra disse aksjonene alene var seks medlemmer i Norges-avdelingen av Extinction Rebellion pr 16. juni ilagt bøter for tilsammen 118.000 kroner. XR har uttalt at bøtenivået fra aksjonene i Norge er det høyeste som gruppen har opplevd, sammenlignet med hva som har skjedd i andre land.

Sytten aktivister har fått bøter, og ikke vedtatt dem

Til rettssakene som kommer opp nå er det snakk om totalt sytten personer som har fått forelegg, men ikke vedtatt dem.
De påberoper seg alle nødrett i lys av pågående «klimasammenbrudd og økologisk krise». De hevder styresmaktene ikke tar dette alvorlig, og utviser en manglende innsats mot den.

Benestad , Vetlesen og Cottis vitner

I retten mandag skal XR føre ekspertvitner som skal begrunne den alvorlige nødssituasjonen vi befinner oss i, skriver gruppen i en pressemelding.
Et av vitnene er seniorforsker Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt, som skal gå gjennom hva forskningen på hans fagfelt varsler om klimaendringer og global oppvarming. Professor Arne Johan Vetlesen, skal belyse det moralske ansvaret vi har for å gjøre en effektiv innsats nå, mens Thomas Cottis, høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen Innlandet, skal vise konsekvenser av global oppvarming for Norges landbruk.
Første dag i retten er temaet stengingen av inngangen til Klima- og Miljødepartementet, 17. juni, der 11 aktivister ble arrestert.
Andre dag skal man primært se på aksjonen inne på Stortinget 12. juni, da XR avbrøt forhandlingene med et krav om at representantene måtte erklære klima- og økologisk krise.
Tredje dag behandler retten aksjonen utenfor Norges bank, 24. mai, hvor aktivister stengte inngangen i protest mot Oljefondets investeringer i brunkull.


- Annonse -