Statsminister Erna Solberg og leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg. Foto: Flickr / Naturvernforbundet.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

FNs klimapanels spesialrapport om hav og is konkluderer med at virkningene fra global oppvarming vil føre til enorme konsekvenser. Rapporten legges fram i dag.

Og de konsekvensene kommer dersom det ikke handles raskt. Her er noe av det IPCC venter vil skje, oppsummert fra rapporten av Naturvernforbundet:

  • Millioner av mennesker på flukt på grunn av havstigning innen 2100, selv om vi holder global oppvarming til to grader – og nesten 3 meters havstigning bare fra smeltende is i Grønland og Antarktis hvis vi ikke handler, noe som vil truer noen av verdens største byer og milliarder av mennesker.
  • Forsvinning av isbreer og drikkevannskilder til milliarder av mennesker, spesielt i Asia.
  • Arktis er spesielt utsatt, noe som gjør at mange lokale samfunn og urfolksgrupper må flytte.
  • Reduserte fiskebestander, spesielt i tropiske havområder og kystsamfunn hvor matsikkerhet allerede er sårbar.
  • Enorme økninger i skader fra «superstormer» og marine hetebølger, med årlige ekstreme værhendelser i 2050.
  • Forsuring av havene fra økende opptak av karbon, som vil true marine arter og korallrev.
  • Tining av permafrost, som kan gi økte utslipp av karbon og metan, som fører til selvforsterkende klimaendringer.
  • Forsterket «El Niño»-effekt (store temperatursvingninger i overflatevannet øst i Stillehavet), som kan forverre skogbrann og andre værfenomener andre steder i verden.

Naturvernforbundet knytter innholdet i rapporten opp mot statsminister Erna Solbergs budskap på FNs klimatoppmøte denne uka. Solberg har deltatt i Høynivåpanelet for en bærekraftig havnæring, og sa blant annet i New York at panelet anbefaler investering i havbaserte klimaløsninger, som offshore fornybare og bærekraftige matkilder.

Men de andre aktivitetene som Norge står for, i olje- og gassnæringen, gjør at kritikken mot Solberg fra Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg er ramsalt.

– På tross av Erna Solberg sin festtale i FN om havets rolle for utslippskutt, så går mesteparten av Norges havbaserte tiltak og investeringer til ny olje- og gassutvinning. Dette vil øke de klimagassutslippene, og henger ikke på greip med et nullutslippssamfunn. Dette er ikke bare dypt urettferdig overfor verdens mest sårbare land og mennesker, og hyklersk, men viser at statsministeren overhodet ikke har forstått alvoret i klimakrisen, sier Lundberg.

– FNs klimapanel viser at det haster mer enn noen gang å omstille Norge og verden til et lavutslippssamfunn. Dessverre skryter regjeringen av å dele ut rekordmange letelisenser til oljeindustrien i de samme områdene som nå er sterkt truet av klimaendringene vår petroleumsvirksomhet bidrar til, sier Lundberg.

I den nye rapporten går det fram at tidligere estimater av havstigning, også fra IPCCs siste hovedrapport, er undervurdert, og spesielt hvis den globale oppvarmingen ikke holdes under 2 grader.

– Verden må gjøre alt vi kan for å holde global oppvarming under 1,5 grader, slik som Parisavtalen sier. Da kan vi ikke lete etter mer olje og gass – inkludert i Norge, sier Silje Ask Lundberg.


- Annonse -