Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -

Den norske fornybarnæringen hadde en nasjonal omsetning på snaut 30 milliarder kroner i 2018. Det er en vekst på over 70 prosent sammenlignet med året før.

Det er Eksportkreditt Norge som opplyser dette i en pressemelding.

Fortsatt er vannkraft det klart største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor. Det viser en rapport utarbeidet av Multiconsult.

Havvind og sol sysselsetter 4.500 personer

Også når det gjelder eksport (salg fra Norge til utlandet) og internasjonal omsetning (eksport pluss salg fra datterselskaper i utlandet) var det en markant økning, viser rapporten. Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind – med en målrettet satsning – kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Fornybarleverandørene utgjorde om lag 7 promille av samlet norsk eksport i 2018. De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer.

Flere leverandører i oljesektoren bruker kompetansen sin i havvind

Norske oljeservicebedrifter øker igjen sin omsetning, med 10 % fra 339 mrd kroner i 2017 til 373 mrd i fjor, viser en annen rapport.

– Energinæringene betyr mye for sysselsetting og verdiskapning i Norge. Funnene i de to rapportene er derfor svært gledelige. Leverandørindustrien til olje og gass er på vei oppover igjen. I 2018 var det igjen omsetningsvekst, både i eksport-markedene og særlig i Norge. Vi ser også en økning i eksport innen fornybar energi, og da særlig havvind. Her er det internasjonale markedet svært stort. Flere leverandører til petroleumssektoren bruker nå sin kompetanse også innenfor havvind. Det er verdt å merke seg, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Det er imponerende å se hvordan norsk leverandørindustri vokser internasjonalt selv om det globale markedet for offshoretjenester fortsatt viste nedgang i 2018. Dette viser hvor konkurranse-dyktig norske oljeservicebedrifter er, sier adm. dir. Sjur Bratland i NORWEP, en organisasjon som støtter internasjonalisering av leverandørindustrien i energisektoren.


 

- Annonse -