Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Får lete i Toutatis-brønnen: Miljøorganisasjoner på vei til Trænarevet for å aksjonere

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom ombord på båten Kallinika, som nå drar ut for å aksjonere ved sivil ulydighet. Foto: Jørgen Næss Karlsen, Natur og Ungdom.

Klima- og miljødepartementet melder at Miljødirektoratets tillatelse for letebrønnen Toutatis i Norskehavet, med DEA Norge som operatør, opprettholdes.

Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst, og grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Tillatelsen ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag. I dag reagerer organisasjonene sterkt på at tillatelse gis.

Viser til faglig gjennomgang

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forsvarer beslutningen med at omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang har vist at det ikke er grunnlag for å omgjøre beslutningen.

– Dette området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen allerede i 2011. Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen. Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk, sier Elvestuen.

På vei mot Trænarevet i Bellona-båt

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder, og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler. Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, i et innlegg på NUs hjemmesider.

Natur og Ungdom og Bellona varsler at de er i Bellona-båten Kallinika på vei mot Trænarevet og klare til å aksjonere med sivil ulydighet mot den planlagte oljeboringa til Wintershall Dea. Oljeriggen West Hercules skal ifølge NU nå befinne seg utenfor Trøndelagskysten og kan være på feltet onsdag.

Føler seg sviktet av Elvestuen

Bellona-leder Frederic Hauge mener dagen i dag er en svart dag for miljøet

– Vi uttrykker med dette en dyp fortvilelse av å være fullstendig sviktet i miljøkampen av Ola Elvestuen. Han legger oljeindustriens informasjon til grunn og det er tynge miljøfaglige argumenter mot boringen, og det mener vi forsvarer en aksjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har også reagert på vedtaket:

– Vi er utrolig skuffet over at boringen blir tillatt, både på grunn av risikoen ved Trænarevet i seg selv men også fordi et oljeutslipp kan drive inn i resten av de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen vil uttrykke støtte til de aksjonene som Bellona og Natur og Ungdom planlegger, sier Odd Arne Sandberg, leder i aksjonen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?