Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Justering av tallene: Norske klimagassutslipp gikk ned med 0,9 % i 2018

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Klima- og miljødepartementet rapporterer i dag om nye tall fra SSB. De viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 0,9 prosent i 2018, eller om lag 450 000 tonn CO2-ekvivalenter.

På forsommeren viste de foreløpige tallene en økning av de norske utslippene med 0,4 %.

I de justerte og endelige tallene er de totale utslippene målt til 52 millioner tonn, noe som ifølge KLD er det laveste siden 1995. Hovedårsaken til endringen er betydelig reduksjon i utslipp av HFK-gasser, skriver departementet. Årsaken tilskrives økende avgiftsbelegging siden 2003, som har medført fall i import.

– Det er gledelig å se at utslippstallene gikk ned også i 2018. 2018 er dermed det tredje året på rad med nedgang i klimagassutslippene. Vi har nå de laveste utslippene siden 1995. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å kutte utslipp. Vi skal øke tempoet for å utvikle nullutslippsløsninger og vi skal kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Norges klimamål for 2030 er å redusere de norske utslippene med 40 prosent. Regjeringen varsler at klimamålet skal forsterkes ytterligere til neste år.

Statsminister Erna Solberg skrev nylig et brev til EU med oppfordring til unionen om å øke ambisjonsnivået for utslippskutt.

– Jeg oppfordrer EU til å øke sitt samlede ambisjonsnivå på klimaområdet fra 40 til 55 prosent utslippskutt innen 2030. Jeg sa også at Norge vil melde inn et forsterket klimamål i tråd med EUs økte ambisjoner, uttalte Solberg til Dagbladet.


 

- Annonse -