De globale skolestreikene for klima har bidratt til økt press mot fossil energi. Ill.foto: Fra Melbourne, v/School Strike.

OPPDATERING 29.03.2020

Innholdet i opprinnelig publisert artikkel er feil. Vi baserer korrigeringen på opplysninger fra Faktisk.no.

Det EIB har sagt er at banken ønsker å bidra til å utløse investeringer på dette nivået. I sin egen pressemelding skriver EIB at målet er «er å støtte opp under investeringer på 1000 milliarder euro i klimatiltak og bærekraft i det kritiske tiåret 2021 til 2030».

Se også notis på faktisk.no

For sammenhengens skyld har vi latt opprinnelig artikkeltekst stå, men den baserer seg altså på feil premisser. Naturpress beklager.


Klimaaktivister feiret torsdag at EIB, den europeiske investeringsbanken, har besluttet å stanse nesten all finansiering av olje- og kullprosjekter innen 2021.

Beslutningen ble tatt av styret torsdag, og er en del av EU-bankens ambisjon om bli verdens første «klimabank», ifølge CNBC.

«Virkelig en fantastisk seier», kommenterte miljøaktivist Bill McGibben.

I en erklæring som ble sendt ut etter at nyheten ble kjent, uttalte fossilfriforkjemperen Colin Roche i Friends of the Earth, at «bankens beslutning var stor».

«Dagens vedtak utgjør en betydelig seier for klimabevegelsen», sa Roche. «Endelig har verdens største offentlige bank bøyd av for offentlig press og anerkjent at finansiering av all fossil kraft må ta slutt. Nå må alle andre banker, offentlige som private, følge deres eksempel».

Men Roche advarte samtidig mot selvtilfredshet.

«2021 er fortsatt for sent om vi skal unngå de verste effektene av et klimasammenbrudd. EIB må avvise alle prosjekter som baserer seg på fossile kilder, og stenge smutthull for gass, og ikke vente til 2021», sa Roche.

Som Common Dreams har rapportert om, ville en tidligere forpliktelse fra banken ha avsluttet fossilprosjekter ved utgangen av 2020.

Ifølge Reuters vil den nye strategien ikke direkte forby alle fossile prosjekter, men vil i praksis gjøre dem umulige under de nye parameterne:

Den nye politikken vil innebære at energiprosjekter som søker finansiering i EIB må kunne dokumentere at de kan produsere en kilowatt energi og samtidig slippe ut mindre enn 250 gram CO2, noe som utelukker tradisjonelle gasskraftverk.

Gassprosjekter er likevel mulig, men vil måtte baseres på hva banken kaller «nye teknologier», slik som karbonfangst og lagring, kombinasjon av varme- og energigenerering, eller innblanding av fornybare gasser med fossil naturgass.

«Dette er et viktig første skritt», uttalte EIBs visepresident for energi, Andrew McDowell, til BBC, «dette er ikke det siste skrittet».

Nyheten ble ønsket velkommen av klimagrupperingen 350 Action. I en erklæring sa gruppens tyske talsperson Kate Cahoon at beslutningen er «begynnelsen på slutten for klimaødeleggende finansiering av fossile kilder», men advarte om at det fortsatt er arbeid å gjøre.

«Gasslobbyen har dessverre klart å få Tyskland og EU-kommisjonen til å åpne noen smutthull i lovene, og det lar døra stå åpen for finansiering av farlige fossilgassprosjekter», sa Cahoon. «De skulle heller ha bitt seg merke i den voksende listen med rør, terminaler og frackingbrønner som er skrotet takket være lokal motstand, og en mobilisering for klimarettferdighet av folkemengder vi aldri før har sett».

Den franske klimaforkjemperen Clémence Dubois fra 350 mener at bankens vedtak må ses på som et eksempel å følge for andre finansinstitusjoner rundt om på kloden.

«Dette er et klart signal til finansinstitusjoner i Europa og i verden om at de må endre sine finansieringsmodeller hurtig og transformativt, at fossile brensler må holdes nede i bakken, og at de må støtte en rettferdig omstilling til bærekraftige former for energi for alle», sa Dubois.


Denne artikkelen ble først publisert på nettstedet Common Dreams, under CC-lisens.

- Annonse -