Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den britiske avisa The Guardian skriver i en artikkel i kveld om forskere som i tidsskriftet Nature advarer om at flere såkalte tipping points i klimasammenheng allerede kan være passert.

Det kan innebære «en eksistensiell trussel mot sivilisasjonen», og virkningene kan føre med seg en kaskade av effekter. Dermed er vi en planetær unntakstilstand, siteres forskerne på.

Det har tidligere vært antatt at man måtte opp i 5 graders global oppvarming for at tipping points skulle inntreffe, skriver The Guardian, men senere forskning tyder på at det kan skje allerede når oppvarmingen ligger mellom 1 og 2 grader. Nå er oppvarmingen på om lag 1 grad.

En trussel som forskerne mener er reell, er at når ett tipping point passeres – som utslipp av metangasser fra tinende permafrost – vil dette kunne trigge andre tipping points og gi en kaskadeeffekt.

I kommentarartikkelen i Nature innrømmer forskerne at saksfeltet er komplekst, og at det fortsatt hersker stor usikkerhet. Men – sier forskerne – den potensielle faren ved tipping points er så stor og tidsvinduet for handling er så lite – at å plassere seg på den siden hvor faren ligger, er ikke et ansvarlig alternativ.

«En nådetilstand er at nivået hvor skadene fra tipping points akkumulerer seg, til en viss grad ennå kan være under vår kontroll. Stabiliteten og robustheten på planeten vår er i fare. Internasjonal handling – ikke bare ord – må gjenspeile dette», skriver forskerne i Nature.

Hovedforfatteren av artikkelen, professor Tim Lenton gir et bifall til klimastreikende skoleelever:

– Vi kan allerede ha passert terskelen for en kaskade av sammenkoblede tipping points. Den enkle versjonen er at skolebarna (som streiker for klimahandling) har rett: Vi ser at potensielt irreversible endringer i klimaet er på vei, eller er svært nær.

Og Lenton fortsetter:

– Som forsker vil jeg si hvordan det er. Det er ikke et forsøk på å være alarmist, men det er et forsøk på å behandle hele klimaendringsproblemet som et problem i risikohåndtering. Det er hva jeg anser som den fornuftige måten å se dette på.

Les hele saken på The Guardian.


 

- Annonse -