Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det hersker tvil om hva som er restbestanden av ville tigre i verden. I 2016 var tallet estimert til 3.890, en økning fra 3.200 i 2010. Men tellingen i India kan ha vært feil.

To land har presentert tall som viser betydelig økende tigerbestand de siste årene; Nepal og India. Nepal økte sin lille bestand på 121 dyr i 2009 til 235 i fjor, mens India, som er landet med klart flest tigre i verden, oppgav at fra en bestand på 1.411 tigre i 2006 økte dette til 2.967 i 2019, altså mer enn dobling på 13 år.

Problemet er bare at de indiske tallene kan være basert på bruk av feil metoder, ifølge Titan, nettavisen for realfag og teknologi, ved UiO. Dermed er trolig tallet på tigre heller ikke riktig.

Dette er en del av forspillet: På det som kalles «verdens første toppmøte for tigeren», holdt i Russland i 2010, ble det enighet blant deltakerlandene – 13 land med tigre – om at verdens tigerbestand skulle dobles innen 2022. Donorer skal ha lovet å betale inn 208 millioner britiske pund til aksjonen.

Men aksjonen ser ut til å bli mindre vellykket enn det man håpet på. I studien som er publisert på forskningsnettstedet Researchgate.net har fire forskere avdekket at tellemetoden som er benyttet i India er basert på «grunnleggende matematiske feil», og har resultert i «uforklarlige økologiske mønstre». Resultatet er sannsynligvis overdrevne bestandtall på tigeren. Professor Nils Chr. Stenseth fra Universitetet i Oslo, er en av de fire forskerne.

– Det er svært usannsynlig at antall tigre i India har økt slik myndighetene hevder, fordi mekanismene som brukes for å forklare tigerpopulasjonen gir liten mening fra et økologisk ståsted, sier hovedforfatter bak studien, Arjun Gopalaswamy.

Han støttes av Nils Chr. Stenseth.

– Hver gang empiriske observasjoner ikke stemmer med kjente økologiske mønstre, må man øyeblikkelig granske den metodologiske verdien av analysen, sier Stenseth til Titan.

I den nye studien legges det ikke fram noe forslag til hvor mange tigre det egentlig er i India nå, men det rettes en oppfordring til de indiske myndighetene:

«Myndighetene må stole på de rådata som kommer fra uavhengige forskere, slik at en av jordens mest ikoniske arter kan overleve inn i framtida».


 

- Annonse -