Klimamodellene har truffet riktig helt siden 1970

I en fersk studie konkluderes det med at tidligere tiders klimamodeller for forventet global oppvarming har vært presise.

Avisen The Guardian skriver om saken. Hovedforfatteren av studien, Zeke Hausfather, forteller at 14 av 17 undersøkte klimamodeller, en av dem helt fra 1970, forutså  oppvarmingen med stor nøyaktighet.

Blant de undersøkte arbeidene er to av dem ledet av NASA-forskeren James Hansen (fra 1981 og 1988), og fire av dem er rapporter fra FNs klimapanel, IPCC.

Konklusjonen som trekkes i avisen er at siden tidligere tiders forskning har vært så nøyaktig, kan vi forvente at projeksjoner om framtidig global oppvarming også vil være pålitelige.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?