Fra svømmehallen i folkehelsesenteret i Orkdal. Foto: Norconsult.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Orkdal kommune er i gang med bygging av et klimapositivt folkehelsesenter for å fremme helse og velvære.

Det nye byggeprosjektet består av servicesenter med mange forskjellige funksjoner, ny klatrehall og et stort badeland med over 1.500 kvadratmeter vannflate med tilhørende garderober og dusjer.

Orkdal kommune er sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift, og legger vekt på energieffektivisering og reduserte utslipp av klimagasser. Dette var noe utbyggeren Skanska og samarbeidspartnerne måtte forholde seg til under prosjekteringen. Slike anlegg bruker dessuten tradisjonelt mye energi.

– Det har vært utrolig spennende å samarbeide med Skanska på dette prosjektet. Skanska har en svært kapabel energiavdeling som har drevet fram prosjektet. Vi har bidratt med kompetanse på passivhus, samt fagdisipliner som ARK, RIB og RIBfys, sier Mads Ulveseth, sivilarkitekt i rådgiverbedriften Norconsult, som er en av de andre partnerbedriftene i prosjektet.

Utbyggerne konsentrerte seg om fire hovedområder for tiltak:

  • Reduksjon i utslipp tilknyttet produksjon av bygget
  • Energieffektivisering under drift
  • Utnyttelse av spillvarme
  • Bygging av smart DC-mikronett for effektiv lokal utnyttelse av fornybar energi

Bruk av lavkarbonbetong har bidratt til utslippsreduksjon, og Norconsult opplyser at hele bygget har oppnådd en reduksjon på 800 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med tradisjonelle byggemetoder. Men det er i den daglige driften de største klimaeffektene oppnås.

Her pekes det på energieffektiv oppvarming og belysning, og bruk av spillvarme fra silisiumfabrikken Elkem Thamshavn.

Spillvarme fra fabrikk og solcellestrøm

Hos Elkem avgir produksjonen spillvann som holder 40 graders varme, vann som til nå har blitt tømt rett ut i Trondheimsfjorden. I forbindelse med byggingen av folkehelsesenteret, blir det nå bygget en rørledning fra Elkem Thamshavn som gjør det mulig å utnytte gratis spillvarme i driften. I løsningen inngår også et termisk batteri med over 440 kubikkmeter vann. Dette kan lagre nok varme til å drive badeanlegget en hel uke uten at det tilføres varme utenfra.

Et solcelleanlegg på taket forsynet anlegget med ren kraft, og kan gi kortreist strøm til ladepunkter for elektriske busser og elbiler. Dette reduserer senterets klimafotavtrykk enda mer. På dager der solanlegget produserer mer strøm enn anlegget bruker, kan overskuddskraft lagres i lokalt batterianlegg, eller brukes til å varme opp vannet i det termiske batteriet.

Storanlegg kan bli et plussenergiprosjekt

– Hvis kommunen velger å utvide solkraftanlegget til den eksisterende Orklahallen rett ved, vil hele idrettsparken, inkludert folkehelsesenteret med badeanlegg, kunne bli et plussenergiprosjekt. Dette viser at denne typen anlegg kan gå fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på klima- og energiutfordringene vi står ovenfor, sier Torgeir Tangvik, prosjektleder i Skanska.

Norconsult hevder at et folkehelsesenter i Orkdal som plussenergiprosjekt, vil være det første i sitt slag i verden.

Enova har innvilget støtte til prosjektet.


 

- Annonse -