Foto: Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Australias katastrofale skogbranner raser videre, uten at noen ende på det er i sikte. Tapene av ville dyr hittil er enorme.

Økolog Chris Dickman ved University of Sydney sier  at antall dyr som har mistet livet i brannene nå har oversteget 1 milliard. Et forferdelig tall, men forskeren hevder likevel at det er et «svært konservativt» anslag.

Til HuffPost uttaler Dickman at det opprinnelige anslaget på nær 500 millioner drepte dyr kun handler om tallene fra New South Wales, og det utelater andre grupper av dyr som har blitt utslettet av brannene.

Nesten 80 millioner mål er avsvidd i Australia, tusenvis av hjem er nedbrent og minst 25 mennesker er døde.

– Det første tallet på 480 millioner dyr var basert på pattedyr, fugler og krypdyr hvor vi har hatt tall på tettheten, men disse tallene er utdaterte nå, sier Dickman. – Det handler om over 800 millioner dyr, når man tar hensyn til omfanget av brannene – og det bare i delstaten New South Wales.

Dickman mener at når man inkluderer dyr som flaggermus, frosker og virvelløse dyr kommer dødstallene uten tvil opp i over 1 milliard.

Anslaget til Dickman støttes av Stuart Blanch, en forsker ved World Wildlife Fund Australia.

– Det er påvirkningen vår på klimaet og vår besettelse av kull som bidrar til krigen vi fører mot vårt eget land, sier Blanch i et intervju med HuffPost.

Også Greta Thunberg skriver om de sjokkerende tallene på Twitter:

Brannene som herjer overalt i Australia truer flere utsatte dyrearter i Australia med utslettelse. Brannene næres av rekordhete som igjen er drevet av den globale klimakrisen.

HuffPost skriver at kritisk utrydningstruede dyrearter, som Corroboree-frosken og fjellpygmépossum, står i fare for å bli utryddet. De viktige habitatene deres i Alpine nasjonalpark i Victoria og Kosciuszko nasjonalpark i New South Wales er rammet av brannene. Flere andre truede arter risikerer utryddelse i store deler av sine områder, ifølge avisen.

En av de frivillige som jobber for organisasjonen WIRES Wildlife Rescue, Janine Green, sier til CNN at det vil bli ekstremt vanskelig for dyrepopulasjonene å komme seg igjen etter brannene.

– De makter ikke denne situasjonen, og nå mangler de gress, vann og et område å være i. Hvem vet om de klarer å formere seg etter dette? Vi har aldri sett noe slikt som dette før, sier Green.


Artikkelen er først publisert på Common Dreams under CC-lisens.

- Annonse -