Foto: Norgesgruppen.

Da Asko skulle bygge nytt regionlager i Buskerud/Vestfold-regionen var et av premissene for valg av tomt at man ikke skulle beslaglegge dyrket mark.

Det premisset er holdt, og i dag mottok Asko Årets Jordvernpris av interesseorganisasjonen Jordvern Vestfold. Lageranlegget breier seg ut over 28 000 m2, eller 28 dekar, men ingenting av dette er dyrkingsjord.

– Asko sitt tomtevalg er forbilledlig i forhold til vern av matjorda og framtidige plasseringer av næringsareal, sa Hans Husby, leder av Jordvern Vestfold, ved utdelingen av prisen.

– Vi er veldig fornøyde med den lokaliseringen vi har funnet i Sande og at ikke noe dyrket mark har gått til spille ved vår etablering her, sier styreleder i Asko, Torbjørn Johannson, i en pressemelding.

Ligger an til høyeste Breeam miljøsertifisering

Bærekraftsplattformen til virksomheten innebærer blant annet å ikke bygge på dyrket mark. Når det gjelder lageret i Sande har lavest mulig CO2-fotavtrykk vært et gjennomgående mål for både tomtevalg og bygg, såvel som for driften, heter det.

Anlegget i Sande, som skal stå ferdig i 2021, har også flere andre miljømål. Blant annet tas det sikte på å nå den høyeste miljøsertifiseringen innenfor Breeam Nor, «Outstanding». Det vil være unikt på verdensbasis for denne type bygg, hevdes det fra Asko.

Bred miljøvennlig satsing

Ifølge Holmestrand Næringsforening får Asko-bygget om lag 11 500 kvadratmeter med solceller på taket og sedumplanter på andre deler av taket. Om lag 20 prosent av energiforbruket i bygget vil dekkes av solcellestrømmen. Det skal praktiseres varmegjenvinning, og benyttes miljøvennlige materialer og lavkarbonbetong.

Alle materialer som blir brukt skal det føres klimaregnskap på. Også på transportsiden har Asko vært en foregangsbedrift. De aller fleste lastebilene kjører på bioetanol, biogass eller biodiesel, og i tillegg har Asko to el-lastebiler som kjører andre steder i landet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?