Foto: Magne Myklebust.

(LESERINNLEGG) Fuglenes hekkesesong er her, og det er opp til oss mennesker å minimere forstyrrelse og skade. Har du katt er det en rekke ting du kan gjøre for å forhindre at den fanger fugler. 

I mange tusen år har mennesker levd side om side med tamme katter, og de første huskatter vi kjenner til stammer fra Midtøsten for ca. 10 000 år siden. Kattens ferdigheter som rotte- og musejeger ble tidlig verdsatt, og den fulgte snart mennesker over hele kloden. De første huskattene ble antakelig innført til Norge på 800-tallet. Siden huskatter stort sett kan ferdes fritt i naturen, har de ikke mistet sine opprinnelige jaktinstinkter. 

Dessverre jakter ikke huskatter kun på de artene som mennesker anser som skadedyr (f.eks. rotter og andre gnagere innomhus). De vet heller ikke hvor eiendomsgrenser går, og har dermed anledning til å jakte det som måtte være av ville dyr og fugler som finnes i nærmiljøet.

I 2018 fantes ca. 770 000 eide huskatter i Norge. På bakgrunn av anslag fra ulike vitenskapelige studier på antall fugler som drepes pr. huskatt, har NOF beregnet at huskatter dreper ca. 7 millioner fugler i Norge hvert eneste år.

Noen arter er mer utsatt for predasjon enn andre. Bakkehekkende fuglearter er nok særlig utsatte i hekketiden, og trusselen fra huskatten kommer i tillegg til mange andre trusler som menneskelige forstyrrelser og arealbeslag. Mange arter som finnes ved fuglebrett eller som hekker i nærheten av mennesker er også høyt opp på lista over arter som blir tatt av huskatter.

Mange naturinteresserte har også en huskatt, og har mye glede av dette. Heldigvis kan mye gjøres lokalt for å bidra til å redusere det som er en utfordring over hele landet. Katteeiere kan gjøre en rekke tiltak for å forhindre at huskatten fanger fugler. Noen av de beste tipsene er: 

  • Holder man katten innendørs tar den ikke fugler. Viktigst er dette i morgentimene og på kvelden. Om sommeren er det mange uerfarne små fugleunger i fjære, skog og mark, som lett blir et bytte for katten. 
  • Bruk av halsbånd laget for å redusere predasjonsomfang. Halsbånd med bjelle eller farger som gjør potensielle byttedyr oppmerksomme på katten er gunstige, og har dokumentert effekt. 
  • Tiltak ved fôringsplassen som begrenser huskattens tilgang til disse. Dette kan f.eks. være å begrense kattens muligheter for å ligge på lur, eller hinder som gjør at den ikke kommer seg så lett bort til fôringsplassen.
  • Som katteeier er man ansvarlig for dyret, og flere grep kan tas for å unngå at det etableres bestander av eierløse huskatter. ID-merking av huskatter er til stor hjelp hvis en huskatt kommer på avveie. Kastrerer man huskatten kan man også redusere risikoen for etablering av bestander av hjemløse huskatter. 

Hjemløse huskatter kan opprette bestander som er vanskelig å kontrollere, spesielt i kystnære strøk og i byer. Disse tar selvfølgelig en del fugler og andre dyr. Mange hjemløse katter lider, og det er i alles interesse å forhindre unødvendige påkjenninger på både katter og vill fauna. NOF og forskjellige dyrevelferdsorganisasjoner jobber derfor for strukturelle grep, som obligatorisk ID-merking av katter.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?