Illustrasjonsfoto: Stiven Gaviria / Unsplash.

Massive protester fra det brasilianske sivilsamfunnet og et intenst internasjonalt press fikk den brasilianske kongressen til å droppe behandlingen av en ny og kontroversiell «landran-lov».

En slik lov ville ha åpnet for enda mer avskoging av regnskog i landet, hevder Regnskogfondet.

Regnskogfondets generalsekretær, Øyvind Eggen, er lettet.

– Selv om det er midlertidig, er dagens avgjørelse en seier for sivilsamfunnet, urfolk og regnskogen. Det viser at det er mulig å lykkes med global mobilisering for å beskytte Amazonas. Det internasjonale samfunnet må fortsette å opprettholde presset på Brasil for å unngå at lovforslaget blir vedtatt på et senere tidspunkt, sier Eggen i en pressemelding.

Bredt internasjonalt press – advarsel om boikott

Det internasjonale presset økte tett opp mot tidspunktet for den planlagte avstemningen. Da sendte mer enn 40 europeiske selskaper, inkludert kjente britiske navn som Tesco, Island, Marks & Spencer og Burger King, samt investeringsfondene til de skandinaviske bankene Swedbank, Storebrand og KLP, et åpent brev til Rodrigo Maia, leder for representantenes kammer i nasjonalforsamlingen. Brevet inneholdt en advarsel om boikott av brasilianske produkter og en oppfordring til lovgiverne om å stanse den nye loven.

Også tyske parlamentsmedlemmer sendte brev. Der advares det om at mer avskoging og trusler mot «rettsstaten eller menneskerettighetsstandarder som holder avskoging i sjakk, undergraver et trygt klima, og verdens biologiske mangfold».

«Det kan være en trussel for «enhver handelsavtale»», skrev tyskerne.

Proposisjonen ble til slutt trukket tilbake.

– Ville ha åpnet for massiv rasering av regnskog

Lovforslaget ville i praksis ha gitt bort store deler av offentlig eide skogarealer til landranere, ifølge Regnskogfondet. Organisasjonen hevder det også ville ha gitt amnesti til tidligere landranforbrytelser, og åpne for ytterligere massiv rasering av regnskogen.

– Vi regner med at avstemningen ikke blir utsatt for bare en uke. Vi forventer en fornuftig behandling i Kongressen, og at lovforslaget ikke blir prioritert før en bred debatt i  samfunnet kan avholdes. Presset på Amazonas øker til tross for COVID-19-krisen. Å godkjenne dette lovforslaget ville bare ha styrket idéen om at kriminalitet lønner seg, sier Adriana Ramos, politidirektør ved den brasilianske NGO Instituto Socioambiental (ISA).

Eggen ber om styrket innsats

De siste dagene økte presset på Rodrigo Maia, fra forskjellige sektorer i det brasilianske samfunnet. Det lokale og regionale presset kom fra miljøvernere, småbønder, forskere, fagforeninger og statsadvokater.

– Regjeringer og internasjonale næringsaktører bør styrke sin innsats for å overbevise brasilianske kolleger om å stoppe ødeleggelsen av Amazonas. Brasilianske varer som bidrar til avskoging bør unngås. Enhver handelsavtale med Brasil bør være betinget av klare forpliktelser for å unngå ytterligere ødeleggelse av regnskogen. Vi trenger konkret handling nå, sier Øyvind Eggen i Regnskogfondet i pressemeldingen.


 

- Annonse -