(Video) Alpakkaer behandles brutalt under klipping. Norsk ullimportør: – Dette tar vi avstand fra

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en video tatt opp i det skjulte viser den britisk-baserte dyrevernorganisasjonen PETA hvordan alpakkaer behandles under klipping av ull på en produksjonsgård i Peru.

Arbeiderne behandler dyrene svært brutalt. Alpakkaene slenges oppå klippebenkene og beina bindes fast i trestykker. Dyrene blir dratt hardt ut etter disse festene, så hardt at «beina nesten dras ut av ledd», ifølge PETA.

Organisasjonen skriver at siden alpakkaen er et byttedyr i naturen reagerer alpakkaene med sterk redsel på behandlingen, da de tror at de skal dø.

Dyrene skriker, spytter og kaster opp av frykt og smerte. I en scene ser man at en av arbeiderne tråkker hodet på et dyr ned mot betonggulvet.

Videoen er tatt opp på det som skal være verdens største privateide alpakkagård, Mallkini. Gården ligger nær Muñani-området i Azángaro-provinsen, om lag midt i landet, og eies av Michell Group, som ifølge PETA er verdens største eksportør av alpakkaklær og garn.

– Regelrett dyreplageri

– Det vi ser i denne videoen er regelrett dyreplageri, det er det ingen tvil om. Det er bra at det kommer fram, sier leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.

– Når man driver industrielt med dyr resulterer det gjerne i dyreplageri. Noen har ment at alpakkaull ikke er et industrielt produkt, men det stemmer ikke. Det er grader av utnyttelse, men jo mer storindustri det blir, generelt, jo mer sannsynlig er det at dyreplageri er involvert, sier hun.

Siri Martinsen (Foto: NOAH).

– Vi har notert oss at aktører i denne sektoren reklamerer med dyrevelferd, men med et stort globalt marked er dette vanskelig å sikre. Sporing i kjeden kan til en viss grad hjelpe, men ikke mer enn det.

– Etter å ha sett denne videoen, hva vil du si til firmaer som driver i bransjen i Norge, og som importerer alpakkaull fra leverandører som Michell Group?

– NOAH oppfordrer generelt til ikke å selge dyreprodukter i det hele tatt. Spesielt når man kommer over et visst produksjonsvolum ser vi at det innebærer lidelse for dyrene. Vi vil at man går over til plantebaserte produkter. For det andre vil jeg si til aktørene at man må undersøke i produksjonskjeden, og ikke reklamere med etiske produkter.


– Det vi ser i denne videoen er regelrett dyreplageri, det er det ingen tvil om.

Siri Martinsen, NOAH.


Det er ikke bare klipping av alpakka som er problematisk, mener Siri Martinsen.

– Vi ser at sauer behandles hardhendt når de klippes, selv om de holdes av hender og ikke settes fast på annen måte. Men også sauene er redde.

Direktør i House of Yarn, norsk importør: – Dette tar vi avstand fra

Den største aktøren på dette markedet i Norge er House of Yarn på Bryne. Firmaet importerer og selger ull og garn til detaljister over hele landet, og på nettbutikk. Alpakkaull utgjør en del av dette, og denne ullen kjøpes fra to store leverandører i Peru, hvorav den ene er Michell Group.

Tor Henrik Knutsen, administrerende direktør i selskapet, forteller til Naturpress at han har blitt orientert av Michell Group om den publiserte videoen, og at han har sett den. Han sier han er overrasket over det han fikk se.

– Jeg er trygg på at det blir tatt grep av Michell etter dette, og det har vi også fått beskjed om, sier Tor Henrik Knutsen i House of Yarn. Foto: Privat.

– Vi tar absolutt avstand fra dette. Dette er ikke bra, det er ikke slik vi ønsker det skal være. Michell Group har forklart meg at de jobber systematisk for at slikt som dette ikke skal kunne skje igjen. Jeg tror dette handler om holdninger – vi må jobbe for at både arbeidsforhold og dyrevelferd blir ivaretatt, sier Knutsen, som opplyser at selskapet hans kjøper inn om lag 150 tonn alpakkaull årlig.

Knutsen har selv vært i Peru og sett klipping av alpakka hos Michell Group.

– Så du bruk av disse trestokkene som binder opp beina og som brukes til å strekke ut dyrene, slik som vi ser på videoen?

– Nei, det så jeg ikke.

– Jeg er trygg på at det blir tatt grep av Michell etter dette, sier Knutsen. – Det har vi også fått beskjed om. Vår stemme betyr noe her, fordi vi er en stor og viktig kunde. Vi kjøper både av Michell Group og av den andre store leverandøren i Peru, Inca Tops.

– Alpakka virker å være et spenstigere dyr enn for eksempel sau. Hvordan løser arbeiderne klippingen uten å bruke rå makt?

– Det er riktig at alpakkaen ikke er et tamdyr på samme måte som sauen, men akkurat det vet jeg faktisk ikke nok om, svarer Tor Henrik Knutsen.


– Jeg er trygg på at det blir tatt grep av Michell etter dette.

Tor Henrik Knutsen, adm. dir. i House of Yarn


Han forteller at de ikke kjøper alpakkaull fra norske gårder som har alpakka.

– Dette er små virksomheter som har mest et hobbypreg, sier Knutsen.

Ville ikke se videoen

Naturpress har også vært i kontakt med Harald Mjølne, administrerende direktør i et annet stort norsk firma i bransjen, Sandnes Garn, og som kjøper alpakkaull fra Michell Group. Mjølne avviser problemstillingen. Han mener man like gjerne kunne ha vist video fra en saueklipping, og «med riktig redigering fått det til å se like brutalt ut». Det viser seg imidlertid at Mjølne ikke har sett den omtalte PETA-videoen, og da Naturpress tilbyr å sende den til han, ønsker han ikke det.

Isolert tilfelle?

Hvor representativ for driften og dyrevelferden hos Michell Group PETA-videoen er, får vi ikke noe svar på av PETA. Men dyrevernorganisasjonen har i alle fall oppnådd umiddelbar respons fra selskapet:

I en erklæring som Michell Group har sendt ut til sine forbindelser, både skriftlig og med en video, hevdes det at videoen fra PETA viser et isolert tilfelle, men at de fordømmer behandlingen og er opprørt over den. Videobildene kalles sjokkerende, men har «klart blitt redigert», skriver og sier Derek Michell, som er direktør i Michell Group. Han sier videre at mishandlingen er uakseptabel, utført av uansvarlige klippere, og går på tvers av det som er etablerte prosedyrer for klipping på gården.

I PETA-videoen jobber klipperne raskt og tilsynelatende rutinepreget, under den voldsomme behandlingen av alpakkaene. Dette rimer ikke så godt med Derek Michells påstand om at videoen kun handler om et isolert tilfelle.

Michell viser også til at gården følger rutiner gitt av en nasjonal standard, og som er godkjent av FAO (FN-organet Food and Agriculture Organization). I den vedlagte videoen fra Michell vises et eksempel på klipping av alpakka som foregår rolig og tilsynelatende uten vesentlige påkjenninger for dyret.

Selskapet avviser all form for dyremishandling og opplyser at «de har startet grundige undersøkelser for å etablere ansvarlighet, og iverksette tilpassede sanksjoner».


 

- Annonse -