Dec. 06, 2015 - Pamok, Laos. Life along the banks of the Mekong River. As part of the HSBC Water Programme, WWF-Laos works with communities in the Siphandone (Four Thousand Island) region of southern Laos on community-run fish conservation zones and river patrols, alternative livelihoods to reduce fishing pressure, and environmental education.

Planer om demninger på tvers av den enorme elven Mekong er blitt skrinlagt i minst 10 år. Det er gode nyheter for mennesker, dyr og miljø. Nå skal landet finne andre energikilder.

Kambodsja har nettopp fryst planene om å bygge demninger på tvers av Mekongelven mellom 2020 og 2030. Det betyr at to planlagte demninger, den store Stung Treng-demningen og den helt enorme Sambor-demningen, nå er skrinlagt. Det er en god nyhet for både mennesker, miljø og dyr i både Kambodsja og nabolandene Vietnam og Laos, inkludert en rekke truede arter som ville blitt presset voldsomt av de store byggeprosjektene.

— Det er ikke bare en kjempeseier for lokale bønder og fiskere i Kambodsja og Vietnam, men også for det biologiske mangfoldet, sier Trine Glue Doan, seniorrådgiver for energi og klima i WWF Verdens naturfond, som har fulgt demningsplanene og arbeidet mot dem i 10 år.

Den enorme Mekongelven strekker seg fra det tibetanske fjellplatået i Kina og løper gjennom Myanmar, Laos, Thailand, Kambodsja og Vietnam. Flere enn 60 millioner mennesker er avhengige av elven, som både støtter verdens største innlandsfiskeri og millioner av bønder.

Ville ha rammet dyr og mennesker

Kambodsja hadde planlagt å bygge to demninger for vannkraftverk på tvers av elven. For det første ville det bety at tusenvis av mennesker måtte flyttes og fått nye hus fordi landsbyene deres ville blitt oversvømt. Sambor-demningen ville i seg selv tvinge 20.000 mennesker ut av deres hjem.

For det andre ville det enorme byggeprosjektet, Sambor skulle være 18 kilometer lang, skjære tvers over elvens bredeste punkt. Det ville gått hardt utover dyrelivet i Mekongelven. Flere enn en tredjedel av fiskeartene migrerer opp langs elven for å gyte, og en demning ville bokstavelig talt skjære tvers over reiseruten.

— Den planlagte demningen ville ligge på det verste stedet i hele Mekongelven, når det kommer til det biologiske mangfoldet. Den ville simpelthen utrydde en lang rekke fiske- og dyrearter, blant annet den ekstremt truede Iraawddy-elvedelfinen, sier Trine Glue Doan.

Skader bønder og fiskere

Utover det å ramme fiskebestandene hardt ville demningene selvfølgelig også påvirke de millioner av menneskene som spiser Mekongelvens fisk eller lever av å fange dem.

Mekongelven er næringsvei for verdens største innlandsfiskeri og millioner av bønder. Foto: WWF

Samtidig ville demningene også forstyrre elvens transport av næringsstoffer og sedimenter, som har stor betydning for landbruket nedenfor demningene, forklarer Doan. Særlig bøndene i Mekongdeltaet i den sørlige delen av Vietnam ville blitt hardt rammet. Landbruksjorden i elvedeltaen er kjent for sin fruktbarhet, og det er her, at det vietnamesiske landbruket er sentrert.

— Det er utrolig viktig for Vietnams matproduksjon at demningsplanene er lagt på is, forteller Doan.

Alt i alt ville omkostningene for mennesker og miljø være enormt store hvis demningene skulle bygges som først planlagt, sier hun.

Skal finne alternativ energi

De to planlagte demningene skulle produsere vannkraft og ville ha utvidet Kambodsjas elektrisitetsproduksjon voldsomt. Bare alene ville den store Sambor-demningen nesten fordoblet kapasiteten i landet, forteller Doan. Nå som prosjektet er skrinlagt skal regjeringen i Phnom Pehn finne andre energikilder til en befolkning som har et økende energiforbruk. Så den kambodsjanske energiministeren undersøker hva slags muligheter det er for både kull-, gass- og solenergi.

Sammen med en rekke samarbeidspartnere har WWF laget energianalyser, de viser at Kambodsja kan få dekket sitt energibehov med 100 prosent fornybar energi. Og den kambodsjanske regjeringen har spurt WWF og andre sivilsamfunnsorganisasjoner om hjelp til å undersøke muligheten for å utbygge solkraft.

— Det er klart at vi håper at Kambodsja ender med å utvide den fornybare energien. Det er et dilemma hvis man hjelper miljø og biologisk mangfold, for så å ende opp med å se på fossil energi. Men i Kambodsja er det et klart alternativ, forteller Doan. — Og de er heldigvis veldig interessert i solenergi.


Denne teksten er oversatt til norsk av Julie Trulsvik Rasmussen. Artikkelen er publisert i samarbeid med Verdens Beste Nyheter og Transit magasin.

 

- Annonse -