Ulovlig: To typer slimleketøy som ble solgt i Norge i fjor, inneholdt for mye bor

En europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen avdekket at det finnes ulovlige slimleker på markedet, også i Norge.

Miljødirektoratet fant at to av lekene som ble solgt i Norge i fjor ikke overholdt migrasjonsgrensen for metallet bor, som er i strid med kravene i leketøyforskriften.

For mye kontakt med bor kan være skadelig siden det er påvist at bor kan skade reproduksjonsevnen.

CASP-prosjektet (Coordinated Activities on the Safety of Products) er et samarbeid mellom 29 europeiske myndigheter. I 2019 kontrollerte og testet Miljødirektoratet syv slimprodukter i forbindelse med CASP-prosjektet.

– Slim har vært et fokusområde for Miljødirektoratet siden 2018. Det var derfor naturlig for oss å delta i dette europeiske prosjektet, sier Mathieu Veulemans, leder for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Miljødirektoratet melder at de har pålagt stans i omsetning av ulovlig slim, og produktene er meldt inn i den europeiske plattformen Safety gate, som har en oversikt over farlige produkter i Europa.

– Det er viktig at både virksomheter og forbrukere er informert om disse resultatene og tar det på alvor. Økt oppmerksomhet i hele leverandørkjeden og hos forbrukere er nødvendig for å sikre et trygt marked for leketøy, sier Veulemans.

Miljødirekoratet gir følgende råd til forbrukere:

  • Alltid kjøp slim som er CE-merket. Uten CE-merking er slim ulovlig.
  • Sjekk om produsentens navn og kontaktinformasjon finnes på emballasjen.
  • Sjekk om navnet og kontaktinformasjon til importøren til EU/EØS-områder finnes på emballasjen.
  • Sjekk alltid aldersgrense for slim som er beskrevet på emballasjen og ikke gi slim til barn under aldersgrensen fatstatt av produsenten.
  • Respekter slims bruksområder: slim skal ikke puttes i munnen.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?