Parti fra Østmarka i Oslo. Foto: Terje Karlsen.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Naturvernforbundet kommenterer regjeringens melding om nye nasjonalparker som nylig er lagt fram: «Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?».

– De nye områdene utgjør fantastisk natur med stort biologisk mangfold, og de er samtidig viktige friluftsområder. Men vi er skuffet over at regjeringen ikke har forslag til nye nasjonalparker i skogområder og at det er bare er noen få forslag om nye nasjonalparker knyttet til hav og kyst, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Miljøorganisasjonen erklærer at de ønsker velkommen meldingen fra regjeringen om at fire nye nasjonalparker skal utredes. Samtidig etterlyses skogvern og fortgang i verneprosesser som allerede er startet: «Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?», heter det i meldingen.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å starte arbeidet med verneplanprosesser for nye nasjonalparker i Hornelen, Masfjordfjellene, Øystesefjellene og Sunnmørsalpene. I tillegg ønsker regjeringen å gjøre om seks landskapsvernområder til nasjonalparker, ifølge den nye meldingen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Kjetil Aasmundsson.

– Internasjonal forpliktelse

Naturvernforbundet påpeker at verneplanen må dekke et representativt utvalg med varierende natur i tråd med oppfølging av Aichi-målene i Biomangfoldkonvensjonen.

– Vi er internasjonalt forpliktet til å sikre et representativt og sterkt vern av 17 prosent av landnaturen. Vi har per i dag bare vernet omkring 12 prosent som nasjonalparker og naturreservater, og skog, kyst og sjøområder er fremdeles sterkt underrepresentert, sier Gulowsen.   

Naturvernforbundet har hvert år etterlyst oppstart av en ny og supplerende nasjonalparkplan i sine innspill til regjeringens statsbudsjett.

– Det er på høy tid at vi kommer videre med nasjonalparkplanen, siden vern av natur er den aller beste metoden for å bevare natur og biologisk mangfold, skriver forbundet, som også peker på at de i mange år arbeidet for å få fortgang og avslutning i arbeidet med nye nasjonalparker på og ved Preikestolen samt i Østmarka.

– Det er veldig skuffende at Preikestolen er på regjeringens liste over nasjonalparker som skal utredes nærmere. Vi etterlyser også vedtak om vern av Østmarka (bildet), som allerede er utredet og klart for vern, sier Gulowsen.

LES OGSÅ:


Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

- Annonse -