Bildet viser ni av 27 produkter som ble kontrollert. Foto: Miljødirektoratet.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

«Vi kommer til å gjøre nye stikkprøvekontroller av produkter med resirkulerte materialer i framtiden.»

Muligheten for at «brukt» plast kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og miljøgifter som tidligere var tillatt, men som nå er forbudt å bruke, er til stede. Men i testen til Miljødirektoratet, som ble utført i vår, gjorde man ingen slike funn.

– Det er flott at vi ikke fant farlige stoffer over tillatt grenseverdi i den resirkulerte plasten i produktene vi testet, men det betyr ikke at vi kan friskmelde resirkulert plast basert på denne ene aksjonen. Bruk av resirkulerte materialer i produkter øker. Vi kommer til å gjøre nye stikkprøvekontroller av produkter med resirkulerte materialer i framtiden, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet testet 27 produkter fra 24 ulike nettbutikker som retter sin markedsføring mot Norge. Samtlige produkter var markedsført med at de inneholder resirkulert plast, opplyser MD. Produktene var blant annet leketøy, ute- og innematter, elektriske- og elektroniske (EE) produkter, utepotter og kontorutstyr.

Merkingen var riktig

Alle produktene ble analysert for innhold av regulerte helse- og miljøskadelige stoffer, blant annet flammehemmere, bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH’er), kortkjedede klorparafiner (SCCP’er) og ftalater. Men altså uten å gjøre funn av disse stoffene.

Direktoratet kontrollerte i tillegg om leker og elektriske og elektroniske produkter (EE- produktene) var CE-merket, slik de er lovpålagt. Slik merking er en erklæring fra produsent til forbruker om at produktene ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Kontrollen viste ingen feil i merking på lekene og EE-produktene, opplyser MD.

- Annonse -