Illustrasjonsfoto: Pixabay.

«Senter for forskningsdrevet innovasjon» (SFI) er et eget begrep innen forskning og utvikling. Nå er et nytt SFI på plass – EarthresQue skal forske på bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

En mer presis beskrivelse som er gitt i en pressemelding fra NGI, Norsk Geoteknisk Institutt, er denne:

«EarthreQue skal gi bidra til nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter. EarthresQue skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.»

Noe av bakteppet er at avfallsvolumer som går til deponier, nå øker igjen.

Åtte institusjoner deltar

Prosjektet starter opp i år, og skal driftes i 5 år, med mulighet for 3-års forlengelse. Det nye senteret skal ledes av NMBU, men har sju andre institusjoner som forskningspartnere: NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU.

Det er Forskningsrådet som finansierer, og avgjør hvem som får støtte til etablering av et SFI. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?