CEO i BP, Bernard Looney, leder selskapet inn i ny fase. Foto: Graham Trott, BP.

Det britiske oljeselskapet BP, verdens tredje største, varsler at det skal redusere fossilproduksjonen sin med 40 prosent innen 2030.

Det skal også bli slutt på å lete etter olje og gass i nye land.

I tillegg skal selskapet tidoble sine investeringer – til 5 mrd dollar årlig –  i såkalt «low carbon energy», som blant annet handler om satsing på bioenergi hydrogen og elbil-infrastruktur.

BP tar «førersetet»

Fossilgiganten, som har tidligere konsernsjef i Statoil/Equinor, Helge Lund, som styreleder, ser dermed ut til å satt seg i førersetet for de selskapene i sektoren som vil omstille aktiviteten sin. Norskeide Equinor, et langt mindre selskap, har som et eksempel i senere tid trappet opp innsatsen sin på havvind og elektrifisering av plattformer, som del av sin fornybarsatsing, men reduksjon av fossilproduksjonen har ikke vært på agendaen, tvert om.

Greenpeace positiv, men avdekker paradoks

Et sidespor, men som kanskje viser at gamle vaner er vonde å vende, også hos BP: Unearthed, et journalistisk nettsted drevet av Greenpeace, har avdekket at BP har brukt penger avsatt til prosjekter med lav klimapåvirkning, til å finne ny fossil energi. Ifølge Supermiljöbloggen bygger BP også noen av klimaløftene sine på forventinger om et fungerende system for lagring av karbon.

Greenpeace er forøvrig en miljøorganisasjon som internasjonalt var tidlig ute med gode ord om BPs kursendring. Greenpeace Norge publiserte en positiv sak på Facebook om BP-nyheten, men påpekte samtidig Equinors ambisjoner om økning av oljeproduksjonen.

Her hjemme slår redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, i en analyse fast at de store europeiske oljeselskapene har startet på  «et klima-kappløp der nye strategier leveres på løpende bånd».

Selskapene erkjenner at langsiktig «license to operate» forutsetter at de omstiller seg, mener Bjartnes:

«Klimaplanene blir svaret på EUs grønne giv og en forventning i opinionen om at store selskaper må opptre i samsvar med samfunnsmessige mål – som å kutte klimagassutslippene».

Og om Equinor: Bjartnes konstaterer at selskapet allerede er forbikjørt av BP i oljeselskapenes klima-kappløp.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?