Dette er de 50 symbolene. Ill.: Oslo kommune.

I 2020 introduserer den norske avfallsbransjen en ny, nasjonal merkeordning for avfall og kildesortering.

Først ut til å ta det i bruk er Oslo.

Oslo kommune, ved Renovasjons- og gjenvinningseteaten, opplyser at det nye systemet er importert fra Danmark, som selv innførte det for noen år siden. Sverige, Finland og Island ønsker også å være med, og dermed er en egen nordisk modell på tvers av landegrenser i ferd med å etableres.

Tilsammen er det 50 symboler i det nye systemet.

Skal ha en rød tråd

I Norge skal de enkelte kommunene bestemme hvilket system innbyggerne har å forholde seg til, og det er ofte forskjeller mellom to nabokommuner. Felles merking blir den røde tråden mellom disse systemene.

Målet er at også emballasjeprodusenter og private avfallsfirmaer skal bruke det nye systemet.

Oslo kommune skriver i pressemeldingen at med en felles og helhetlig merkestandard vil innbyggerne i fremtiden se de samme symbolene på produkter i butikken, på avfallsbeholdere på jobb og kjøpesentre og, ikke minst, på beholderne hjemme og på gjenbruksstasjonen.

– Vil forsterke arbeidet for en sirkulær økonomi

– Det er et stort løft for kildesortering i Norge når merkingen blir felles og universelt utformet, og selvsagt skal Oslo være med og lede an. Nå blir det også mye enklere å kildesortere for de som besøker byen eller flytter hit fra andre steder i landet, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

– Vi når ikke EUs materialgjenvinningsmål om 65 % materialgjenvinning innen 2035 uten å tenke nytt. En felles merkeordning vil gjøre det lettere å kildesortere i hele Norden og forsterke arbeidet for en sirkulær økonomi, sier Berg.

Oslo har blant annet over 80 000 avfallsbeholdere hjemme hos folk, 1100 returpunkter for glass- og metallemballasje og 16 mini- og gjenbruksstasjoner som må ha nye merker og skilt de neste årene.

– Det er et stort arbeid! I første omgang bytter vi derfor ut det som uansett bestilles inn eller oppgraderes i tiden fremover, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

10 000 avfallsbeholdere per år skal gradvis erstatte defekte beholdere hjemme hos folk, 500 nye returpunkter samt sorteringsguider og annet materiell, opplyser Oslo kommune.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?