Illustrasjon: Pixabay.

«Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.»

Dette er innledningen man kan lese på nettsidene til Grønnvaskingsplakaten, som fire organisasjoner står bak: Næringslivsorganisasjonen Skift – næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

Skal bidra til at det grønne skiftet skjer raskere

Den presise definisjonen på hva grønnvasking er, ifølge plakaten:

«Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.»

Plakaten skal være en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere, heter det videre.

Se komplett liste over virksomheter som har skrevet under her.

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Grønnvasking er det for eksempel hvis man utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten, blir det understreket.

10 punkter

Grønnvaskingsplakaten består av 10 punkter, med forklarende undertekster. Her er punktene:

  1. Vær ærlig og etterrettelig.
  2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
  3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.
  4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.
  5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
  7. Bruk de etablerte merkeordningene. Egne miljømerker, eller bruk av bilder og språk som gir inntrykk av tredjeparts sertifisering, anbefales ikke.

  8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.
  9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
  10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.

Plakaten er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes “Sunn fornuft” og pressens “Vær varsom” plakater.

Alle norske virksomheter oppfordres til å signere plakaten og gjøre sitt ytterste til å følge prinsippene i den.

Norconsult er fersk signatur

Hittil har 123 virksomheter skrevet under, og den ferskeste signaturen står rådgivningsfirmaet Norconsult for.

Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult, sier at for deres del ligger bidraget til en bærekraftig utvikling først og fremst i de rådene som blir gitt til kundene, men også i egen virksomhet.

– Ved å signere Grønnvaskingsplakaten forplikter vi oss til å jobbe for løsninger som gir reelle, positive effekter for klima, natur og mennesker. Grønnvaskingsplakaten skal fremover bli en del av verktøykassen vår, og hjelpe både oss og våre kunder til å ta riktige beslutninger knyttet til bærekraft; beslutninger basert på fakta og effekt, og ikke på hva som ser best ut, sier Janicke Garmann.

Tipsmulighet ved mistanke om villedende markedsføring

Initiativet gjør også oppmerksom på at det går an å rapportere om det man tror er villedende markedsføring i forhold til ett eller flere av FN’s bærekraftsmål. Dette kan også være brudd på markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet kan i så fall tipses på tips@forbrukertilsynet.no


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?